gemeente.jpg

Update 26 juli. Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Op basis van deze richtlijnen is een gebruiksplan voor de kerkzaal met zaalruimten uitgewerkt. Vanaf 2 augustus is de geactualiseerde praktische uitwerking 'Gedragsregels voor uw kerkbezoek' van toepassing. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig en wordt zo nodig verder aangepast zodra hier aanleiding voor is.
*Gebruiksplan kerkzaal met zaalruimten vanaf 1 september *Gedragsregels voor uw kerkbezoek

Om iedereen zoveel mogelijk de mogelijkheid te geven diensten bij te wonen is ervoor gekozen om per dienst twee wijken uit te nodigen. In het rooster is rekening mee gehouden dat er om en om een ochtenddienst en een avonddienst wordt ingeroosterd. Wijk 7, bestaande uit Parkstaete, Rehoboth en De Vree, is niet ingeroosterd. Gemeenteleden uit wijk 7 die naar een dienst willen, kunnen zich voor elke dienst opgeven.

Info voor gemeenteleden uit oranje/rood vakantiegebied
Update 18 aug. Ook gemeenteleden hebben kunnen genieten van een vakantieperiode, sommige van een mooie buitenlandse reis.
Mogelijk bent u op vakantie geweest in een land of een deel van een land waarvoor de code oranje of rood geldt. Het dringende advies is dan om bij terugkomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Zie hierover de belangrijke informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Plaatsen reserveren voor de diensten
Update 29 aug. Wanneer u de diensten wilt bijwonen moet u zich via deze website hiervoor inschrijven. U kunt zich voor uw eigen wijk eenmalig inschrijven. Daarna ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor de volgende diensten voor uw wijk.
Ook wordt u uitgenodigd zich in te schrijven voor alle andere diensten als welke voor uw wijk zijn aangegeven. Dit voor zover er plaatsen beschikbaar zijn, welke aangegeven worden op de pagina kerkreservering
De inschrijving sluit steeds op zaterdag 12.00 uur. U ontvangt dan op zaterdagavond een bericht of de door u ingeschreven plaats(en) zijn toegewezen.

U kunt meerdere huishoudens in uw reservering vermelden. Zo kunt u tegelijkertijd ook de buren, die bijvoorbeeld niet beschikken over internet of e-mail, mee aanmelden. Zoals aangegeven is het verplicht om vooraf een zitplaats te reserveren in de kerkzaal.
Wanneer u zich liever telefonisch aanmeldt, dan kan dat bij uw wijkouderling. De naam en het telefoonnummer van uw wijkouderling staan in het wijkoverzicht. Mocht u uw wijkouderling niet kunnen bereiken, dan kunt u zich ook opgeven bij één van de andere wijkouderlingen.

Kinderoppas
Om gezinnen ook weer de gelegenheid te geven om als gezin de diensten te bezoeken, zal er vanaf 2 augustus tijdens de ochtenddienst ook weer kinderoppas georganiseerd worden. In tegenstelling tot voorheen kunnen de kinderen niet tussentijds naar de kinderoppas worden gebracht.

Zingen in de diensten
Per 2 augustus willen wij ook het aantal zangers uitbreiden. Momenteel wordt de zang verzorgd door twee personen. Vanaf 2 augustus zullen dat er meer kunen zijn. De gehele eerste rij in de kerk wordt vrijgemaakt voor mensen die willen zingen. Hier geldt natuurlijk ook de 1,5 meter-regel, waardoor het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Bij het betreden van de kerk kunt u aan één van de aanwezige kerkrentmeesters vragen of er nog ruimte is op de eerste bank. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u helaas niet meezingen tijdens de dienst.

Kerkauto
Gezien de regel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, is het praktisch bezien helaas nog niet mogelijk om de kerkauto te laten rijden.

Ten slotte
We verwachten dat we (met de update van 26 juli) op basis van de huidige stand van zaken goede keuzes hebben gemaakt. Wij zien dat de richtlijnen en inzichten continu veranderen. Daarom blijven we alles nauwgezet volgen en wanneer nodig zullen wij u hierover informeren via deze website.

Wij willen graag afsluiten met de laatste twee verzen van Psalm 84:
Want God, de HEERE, is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.
HEERE van de legermachten,
welzalig de mens die op U vertrouwt.