gemeente.jpg

Op basis van de richtlijnen is er de afgelopen tijd een plan uitgewerkt. Enerzijds gaat het dan over de vraag hoe we zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om een dienst bij te kunnen wonen en anderzijds over de vraag hoe we alles zo kunnen inrichten dat we voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Om iedereen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen, is ervoor gekozen om per dienst een wijk uit te nodigen. In het rooster is er rekening mee gehouden dat er om en om een ochtenddienst en een avonddienst per wijk is ingeroosterd. Wijk 7, bestaande uit Parkstaete, Rehoboth en De Vree, is niet ingeroosterd.
Mensen uit wijk 7 die naar een dienst willen, kunnen zich voor elke dienst opgeven.
Wanneer een bepaalde dienst vol is, krijgt u bij een volgende dienst van uw wijk voorrang. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om een dienst bij te wonen.

Reserveren
Wanneer u de diensten wilt bijwonen moet u zich via de website hiervoor inschrijven. U schrijft zich eenmalig in, daarna ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor de volgende diensten van uw wijk. U kunt dan in de uitnodiging aangeven of u wel of niet komt.
U kunt meerdere huishoudens in uw reservering vermelden. Zo kunt u tegelijkertijd ook de buren, die bijvoorbeeld niet beschikken over internet of e-mail, mee aanmelden. Zoals aangegeven is het verplicht om vooraf een zitplaats te reserveren in de kerkzaal. De aanmelding sluit steeds op zaterdag om 12.00 uur.

Wanneer u zich liever telefonisch aanmeldt, dan kan dat bij uw wijkouderling. De naam en het telefoonnummer van uw wijkouderling staan in het wijkoverzicht.
Mocht u uw wijkouderling niet kunnen bereiken, dan kunt u zich ook opgeven bij één van de andere wijkouderlingen.

Indeling van de diensten
Wanneer kan ik naar de kerkdienst? In welke wijk woon ik?
Voor de komende twee maanden is onderstaande indeling gemaakt.
                    Ochtend          Avond
5 juli             wijk 1             wijk 2
12                doopdienst      wijk 3
19                wijk 4             wijk 5
26                wijk 6             wijk 1
2 augustus    wijk 2             wijk 4
9                  wijk 3             wijk 6
16                wijk 5             wijk 2
23                wijk 1             wijk 3
30                afsl. VBW        wijk 5

12 juli (ochtenddienst) zal de Heilige Doop bediend worden. Hierbij zullen de families van de dopelingen uitgenodigd worden. U kunt zich niet opgeven voor deze dienst.
30 augustus (ochtenddienst) vindt de afsluiting plaats van de Vakantie Bijbel Week (VBW). Het voornemen is de jonge gezinnen de mogelijkheid te geven hierbij aanwezig te zijn. Hoe een en ander in zijn werk gaat, wordt nog nader uitgewerkt.

Kinderoppas en kerkauto
Omdat de komende tijd de focus ligt op het goed laten verlopen van alle processen, zal er in de maand juli nog geen kinderoppas zijn. Gezien de regel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, is het praktisch bezien helaas nog niet mogelijk om de kerkauto te laten rijden.

Ten slotte
Wij zijn dankbaar dat we deze plannen mogen maken, want dat betekent dat het weer beter gaat met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat is geen verdienste omdat we ons zo goed aan de regels hebben gehouden, maar een teken van Gods trouw.

Wij willen graag afsluiten met de laatste twee verzen van Psalm 84:
Want God, de HEERE, is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.
HEERE van de legermachten,
welzalig de mens die op U vertrouwt.