gemeente.jpg

De kerkzaal en ruimten van het kerkelijk centrum mogen in de coronaperiode onder de aangegeven beperkingen worden gebruikt. Update 23 november 2020. Lees ook de actuele informatie op de homepage.

Als gemeente volgen we de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Op basis van deze richtlijnen is een gebruiksplan voor de kerkzaal met zaalruimten verder uitgewerkt. 
*Gebruiksplan kerkzaal met zaalruimten vanaf 1 september *Gedragsregels voor uw kerkbezoek

Kerkdiensten 
Om iedereen zoveel mogelijk de mogelijkheid te geven diensten bij te wonen is ervoor gekozen om per dienst twee/drie wijken uit te nodigen. In het rooster is rekening mee gehouden dat er om en om een ochtenddienst en een avonddienst wordt ingeroosterd.

Plaatsen reserveren voor de diensten
Wanneer u de diensten wilt bijwonen moet u zich via deze website hiervoor inschrijven. U kunt zich voor uw eigen wijk eenmalig inschrijven. Daarna ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor de volgende diensten voor uw wijk, dit voor zover er plaatsen beschikbaar zijn welke aangegeven worden op de pagina plaatsen reserveren
De inschrijving sluit steeds op zaterdag 12.00 uur. U ontvangt dan op zaterdagmiddag een bericht of de door u ingeschreven plaats(en) zijn toegewezen.
U kunt meerdere huishoudens in uw reservering vermelden. Zo kunt u tegelijkertijd ook de buren, die bijvoorbeeld niet beschikken over internet of e-mail, mee aanmelden.

Wanneer u zich liever telefonisch aanmeldt, dan kan dat bij uw wijkouderling. De naam en het telefoonnummer van uw wijkouderling staan in het wijkoverzicht. Mocht u uw wijkouderling niet kunnen bereiken, dan kunt u zich ook opgeven bij één van de andere wijkouderlingen.

Kinderoppas
Om gezinnen ook de gelegenheid te geven om als gezin de diensten te bezoeken, zal er (indien elders niet anders aangegeven) tijdens de ochtenddienst ook weer kinderoppas georganiseerd worden. In tegenstelling tot voorheen kunnen de kinderen niet tussentijds naar de kinderoppas worden gebracht.

Zingen in de diensten
Volgens de richtlijnen mag er door de bezoekers niet worden gezongen. Er wordt wel op uitnodiging gezongen door twee gemeenteleden vóór in de kerkzaal.

Kerkauto
Gezien de regel dat er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, is het praktisch bezien helaas nog niet mogelijk om de kerkauto te laten rijden.

Reizigers uit oranje/rood gebied
Ook gemeenteleden hebben kunnen genieten van een vakantieperiode, sommige van een mooie buitenlandse reis.
Mogelijk bent u op vakantie geweest in een land of een deel van een land waarvoor de code oranje of rood geldt. Het dringende advies is dan om bij terugkomst in Nederland het aantal aangegeven dagen in thuisquarantaine te gaan. Zie hierover de belangrijke informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Ten slotte
We verwachten dat we op basis van de huidige stand van zaken goede keuzes hebben gemaakt. Wij zien dat de richtlijnen en inzichten continu veranderen. Daarom blijven we alles nauwgezet volgen en wanneer nodig zullen wij u hierover informeren via deze website.

Wij willen graag afsluiten met de laatste twee verzen van Psalm 84:
Want God, de HEERE, is een zon en een schild,
de HEERE zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.
HEERE van de legermachten,
welzalig de mens die op U vertrouwt.