gemeente.jpg

Laten we als hele gemeente weer elke zondag bij elkaar komen en de uitdaging aangaan verder te gaan waar we in maart 2020 mee zijn gestopt. Laat uw plaats in de kerkzaal niet leeg!
Helaas is het kerkbezoek vanaf 5 oktober weer beperkt tot 30 personen uit één wijk per dienst. Zie verder de infopagina op de homepage.

We mogen elke zondag weer als gemeente bij elkaar komen (maximaal 150 mensen per dienst). Als een ieder de handen ontsmet en een afstand van 1,5 meter bewaard is het kerkgebouw een veilige en goede plaats om er te zijn. Wel blijven er voorlopig als standaard twee wijken per dienst uitgenodigd. 

Wanneer u de diensten wilt bijwonen moet u/jij zich via deze website plaatsen reserveren. U kunt zich voor uw eigen wijk eenmalig inschrijven. Daarna ontvangt u automatisch een uitnodiging voor de volgende diensten voor uw wijk.
Alle gemeenteleden buiten de aangegeven wijken zijn altijd uitgenodigd voor iedere dienst plaatsen te reserveren. Laten we hiervan gebruik gaan maken!

De inschrijving sluit steeds op zaterdag 12.00 uur. U ontvangt dan op zaterdagmiddag een bericht of de door u ingeschreven plaats(en) zijn toegewezen.