gemeente.jpg

Op zondagmorgen ontmoeten jongeren elkaar door samen de kerkdienst te volgen vanuit zaal 3 in de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten en wat te drinken. Het is mooi om te zien dat verschillende jongeren hier gebruik van maken. We nodigen alle jongeren vanaf 12 jaar van harte uit om ook van deze gelegenheid gebruik te maken. Aanmelden kan via de website van de kerk of door een appje te sturen naar jeugdouderling Mark Meuleman: 06-49 49 76 89.

We zijn als kerkenraad blij met zoveel jongeren in onze gemeente.Tegelijkertijd is het een moeilijke periode waarin veel van het jeugdwerk stil ligt en jongeren elkaar veel minder ontmoeten. Dat is en blijft zorgelijk. Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat jongeren samen de diensten kunnen volgen en dat er gelegenheid is voor ontmoeting binnen de geldende maatregelen.

Dat is de reden dat we deze extra mogelijkheid bieden. We hopen dat u als ouders uw kinderen wilt stimuleren om hier gebruik van te maken. Het is de beste plek om samen de week te beginnen. Wij willen de gemeente vragen om ook te bidden voor het jeugdwerk en in het bijzonder voor de jongeren. Bidt u mee dat zij vastgehouden worden?

Jeugdouderlingen Harold Prins en Mark Meuleman.