gemeente.jpg

Dit stukje is geschreven op stille zaterdag, tussen Goede Vrijdag en Pasen in. Het moment dat ook het winterwerk normaal gesproken eindigt. En terugkijkend een moment om ook echt even stil te zijn.

Want helaas zijn wij dit jaar noodgedwongen al gestopt voor de Kerstdagen. Dat betekent dat we een half seizoen toch het jeugdwerk hebben kunnen laten doorgaan, al was het binnen de beperkingen. Dankbaar dat dat kon!

Vanaf januari is er veel op een laag pitje komen staan. Dankbaar zijn wij dat het niet helemaal stil is komen te staan. Er zijn contacten geweest, een digitale ontmoeting en nog enkele fysieke bijeenkomsten, ook op de zondagmorgen. Rond Kerst en Pasen zijn er extra activiteiten georganiseerd. De belijdeniscatechese kon digitaal worden opgepakt. Bij deze bijzonder dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Ik hoor van jongeren dat ze verlangen om elkaar weer te ontmoeten en samen gezellige avonden te hebben op de Treffer. En om weer samen vereniging en club te hebben. Samen de HEERE ontmoeten. We zullen zien hoe het in de komende maanden gaat. Als er eventueel ruimte komt dan kunnen we kijken wat er nog mogelijk is.

Voorlopig hopen en bidden wij dat we het komend winterseizoen weer de draad kunnen oppakken.

Jeugdouderlingen Harold Prins en Mark Meuleman