gemeente.jpg

Via deze weg brengen wij graag de vacature van een lid van de cliëntenparticipatieraad van WZU Veluwe ten behoeve van woonzorgcentrum Rehoboth Wapenveld onder uw aandacht. De cliëntenparticipatieraad zet zich in voor zowel de belangen van cliënten in de woonzorgcentra als ook voor cliënten die thuis zorg ontvangen. De cliëntenparticipatieraad heeft actief contact met cliënten. 

Als kerk hebben wij geen officiële bemoeienis met deze vacature omdat de leden van deze raad niet namens een kerkelijke gemeente zitting hebben in deze raad, maar vanuit persoonlijke interesse. Omdat men al langere tijd op zoek is naar leden, is ons gevraagd om deze vacature bij u onder de aandacht te brengen.

Men is op zoek naar mensen die enthousiast zijn om de belangen van cliënten van WZU Veluwe in Wapenveld te behartigen.

Wilt u meer weten over deze vacature, neemt u dan gerust contact op met de contactpersoon van deze raad in Wapenveld, de heer Henk Eilander (06 - 50 26 09 10) of kijk op de website www.wzuveluwe.nl onder het kopje ‘over ons’ en dan cliëntenparticipatieraad.