gemeente.jpg

Na het vertrek van ds. Gerling zijn beide wijken vacant. Dat betekent dat we een consulent nodig hebben. Een consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem, aldus de kerkorde. We hebben ds. R. Veldman uit Nunspeet bereid gevonden het consulentschap op zich te nemen.

Verder is hij beschikbaar voor enige pastorale werkzaamheden. Ds. Veldman is sinds een aantal jaren met emeritaat. Hij heeft de gemeenten van Goudswaard, Driesum, Ouddorp, IJsselmuiden-Grafhorst en Sint Anthoniepolder gediend.
Wij hopen op een goede tijd met ds. Veldman.