gemeente.jpg

Het afscheid van Wapenveld ligt achter ons. Een indrukwekkende afscheidsavond met een lach en een traan op vrijdag en de afscheidsdienst op zondagmiddag. Als gezin danken we u en jou heel hartelijk voor de vele blijken van meeleven. We ontvingen prachtige cadeaus en ontelbaar veel brieven, mails en telefoontjes die ieder op zich ook een cadeautje waren. Veel woorden zijn al gesproken. We houden het bij de tekstwoorden die zondagmiddag klonken.

Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. (Judas 20, 21)

Het ga u allen goed, onder Gods zegen!

Fam. Gerling
(nieuw adres per 15 oktober: Arendstraat 4, 3882 JJ, Putten)