gemeente.jpg

Al een tijdje zijn we bezig om te kijken of we het onderwerp relaties en seksualiteit aandacht kunnen geven in het jeugdwerk. Een thema dat ook door gemeenteleden onder onze aandacht is gebracht. Een mooi onderwerp omdat in een (intieme) relatie van liefde en trouw Christus’ relatie tot ons zichtbaar en voelbaar mag zijn. Maar ook kwetsbaar omdat er in relaties nogal eens voorbij wordt gegaan aan liefde en trouw tot de ander. We zien het ook terug in landelijke onderzoeken die worden gedaan onder christelijke jongeren. We hopen het komende seizoen dit thema op te pakken. Eén en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van een externe deskundige die ons hierin gaat begeleiden. Zoals het nu lijkt wordt het in elk geval na kerst.