gemeente.jpg

Op eerste en tweede Paasdag is de deurcollecte bestemd voor het project ‘Geef ons Heden Dagelijks Brood’ via Stichting Hulp Oost-Europa. Stichting Hulp Oost-Europa (St. HOE) gelooft dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. Daar willen ze zich voor inzetten, samen met de lokale partners in Oost-Europa.

St. HOE richt zich op hulp aan kwetsbare groepen in de Oost-Europese samenleving: arme gezinnen, verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden.

Hulp in de vorm van ‘Dagelijks brood’, maar ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, hoop om de situatie te kunnen verbeteren. De hulp aan deze mensen vindt plaats via plaatselijke kerkelijke gemeenten in Oost-Europa, zodat zij diaconaat zelf handen en voeten kunnen geven. De kerken bieden hulp aan hen die dat nodig hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst. De route van de hulp via de plaatselijke kerkelijke gemeenten is er uiteindelijk op gericht dat ze deze diaconale taak zelfstandig oppakken.

Uw en jouw diaconie