gemeente.jpg

Beste verenigingsleden (en andere belangstellenden in de gemeente)

Onderstaande uitnodiging ontvingen we van de Hervormde Vrouwenbond. 
Normaal is het elk jaar een hele dag, maar omdat het nu digitaal is, alleen in de ochtend.

Uitnodiging digitale bondsdag: D.V. donderdag 24 september 2020

Welkom op de bondsdag 2020. Dit jaar een digitale ontmoeting vanuit Barneveld! Jaarlijks kijken we uit naar de bondsdag, waarop we met meer dan 1250 vrouwen bij elkaar zijn voor een dag van ontmoeting, bemoediging en toerusting.Vanwege de corona-maatregelen kunnen we dit jaar geen fysieke bondsdag houden.Toch willen we u graag een dag bieden waarin we vanuit de Bijbel woorden krijgen aangereikt ter overdenking.

Via de button ‘bondsdag’ op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl en YouTube zal vanaf een prachtige locatie in Barneveld een livestream zijn met lezingen van verschillende sprekers.
De bondsdag begint om 09.45 uur en duurt tot ca. 12.00 uur.

Er is muziek en u wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen n.a.v. de lezingen. De vragen zullen live beantwoord worden door beide predikanten en mevr. N.J. van Dooijeweert-van der Slikke.

In het septembernummer van De Hervormde Vrouw en op de website vindt u het programma van de bondsdag en instructies hoe u uw vragen kunt stellen.

Thema en sprekers
Het thema van deze dag is: Wees wijs! Met ds. J.C. Schuurman en ds. L. de Wit denken we na over de vraag: wanneer ben je nu echt wijs? Prediker zegt: als je God vreest en je aan Zijn geboden houdt. Maar, wat is God vrezen eigenlijk? Is het in onze tijd wel mogelijk om je te houden aan Zijn geboden? Wat betekent dit dan in de praktijk?

Afgewisseld met samenzang en instrumentale intermezzo’s van voorgaande bondsdagen kunt u genieten van deze toch wel speciale bondsdag.
Een bijdrage wordt dit jaar verzorgd door mevr. N.J. van Dooijeweert-van der Slikke.