gemeente.jpg

Nu het aantal besmettingen afneemt en er ook op het kerkelijk erf weer iets meer kan, willen we voor de zomervakantie toch nog één keer een Bijbelkring houden rond de Psalmen. De leiding van deze avond is in handen van A. van Hees uit Apeldoorn. Hij doet dat in het kader van zijn stage in Wapenveld die onderdeel is van de opleiding tot gemeentepredikant.

Woensdagavond 9 juni beginnen om 19.30 uur in de grote zaal van het kerkelijk centrum. Uiteraard zullen alle regels rond het coronavirus in acht worden genomen. Een ieder is hartelijke welkom!