gemeente.jpg

In verband met het coronavirus zal de verkoop van collectebonnen nog niet op de gebruikelijk wijze plaatsvinden. U kunt uw collectebonnen alleen online bestellen.

De collectebonnen kunnen als volgt besteld worden:

  1. via de site hervormdwapenveld.nl/collectebonnen
  2. door het totaalbedrag over te maken op NL85 RABO 0326 5854 00 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wapenveld onder vermelding van de te leveren collectebonnen en straatnaam + huisnummer;
  3. door het bedrag in contanten af te leveren bij Klaas Doornink, Stationsweg 9A met vermelding van de te leveren collectebonnen en uw naam + adres.

Volledigheidshalve hierbij een opsomming van de prijzen per vel collectebonnen:
€ 0,40 - € 8,00; € 0,75 - € 15,00; € 1,50 - € 30,00; € 2,50 - € 50,00; € 5,00 - € 100,00.

Voor de eerstvolgende bezorging van collectebonnen dienen de bestellingen/betalingen uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 binnen te zijn; bezorging vindt dan plaats in week 26.

Voor informatie over de verhoging waarden collectebonnen zie de pagina in de rubriek ‘Actueel nieuws