gemeente.jpg

Zondag 3 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor ‘Stichting Steun Messiasbelijdende Joden’. De eerste zondag in de maand oktober noemen we de Israëlzondag. Op deze dag staan we stil bij onze verbondenheid met het volk Israël, op grond van Gods verbond met Abraham, Gods volk. Het ontgaat ons niet dat er veel aan de hand is in Israël en dat er constante dreiging van geweld is. We collecteren op deze zondag voor de Messiasbelijdende Joden, voor gemeenteopbouw en voor noodhulp aan gezinnen in arme wijken in Israël.

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen!

Uw en jouw diaconie