gemeente.jpg

Zondag 17 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor ‘Stichting Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde en omgeving’. De stichting wil een bijdrage leveren aan de (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland. De Voedselbank helpt huishoudens die in grote armoede leven elke week aan voedselpakketten. Waar nodig wordt ook in andere vorm hulp verleend. De gehele organisatie wordt uitgevoerd door vele vrijwilligers. Helpt u mee om de armoede dichtbij huis dragelijker te maken?

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen!

Uw en jouw diaconie