gemeente.jpg

Zondag 7 november is de diaconiecollecte bestemd voor de GZB, voor het project ‘Perspectief voor Pygmeeën in Congo’. Pygmeeën zijn in Afrika wat de Roma in Europa zijn: verjaagd, uitgeroeid, geminacht. Vaak vergeten ook bij zending en het geven van voorzieningen. Samen met een samenwerkingspartner wil de GZB in Congo Pygmeeën bereiken met het Evangelie. Ook wil zij hen helpen met medische voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorgvoorlichting. Een nieuw programma wil Congolezen opleiden om deze vergeten groep te bereiken. Geef voor het bereiken van Pygmeeën in Woord en daad. Juist deze groep heeft Jezus Christus nodig!

Van harte deze collecten bij u en jou aanbevolen!

Uw en jouw diaconie