gemeente.jpg

D.V. vrijdag 8 oktober is jong en oud van harte welkom tijdens een speciale gemeenteavond in de kerkzaal. De zaal is open vanaf 19.30 uur. U en jij kunnen dan persoonlijk afscheid nemen van onze predikant en zijn vrouw. Om 20.00 uur start het officiële programma. Dit programma duurt ongeveer een half uur. Als u of jij voor aanvang van het programma nog geen kans hebt gezien om van ds. en mevr. Gerling afscheid te nemen, dan kan dat dus ook nog na 20.30 uur.

Tijdens deze avond wordt namens de gemeente een cadeau overhandigd aan ds. Gerling. Tot en met D.V. zondag 3 oktober staat er een collectebus in de hal van de kerk. U en jij kunnen een bijdrage voor het afscheidscadeau in deze bus deponeren er is ook de mogelijkheid om het bedrag over te maken per bank dit mag naar NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. cadeau ds. Gerling.

College van kerkrentmeesters.