gemeente.jpg

Samen Mama, daar staat 'Samma' voor! Ontmoetingsochtenden voor moeders van kinderen (vanaf 0 t/m ongeveer 12 jaar).

Als moeders van de kinderen van de gemeente vinden we het fijn en belangrijk om met elkaar te praten over de (geloofs-)-opvoeding van onze kinderen. Ons doel is om elkaar te bemoedigen en stimuleren om serieus bezig te zijn met de overdracht van het geloof. Dat is niet alleen een opdracht vanuit de Bijbel, het is ook noodzakelijk, onze kinderen gaan niet 'vanzelf' geloven. Wij mogen hen daarin voorgaan en (met onze beperkingen) wijzen op Jezus Christus. Daarin hebben we elkaar hard nodig. Op heel praktisch gebied kunnen we elkaar tips geven en in alle kwetsbaarheid delen waar we tegen aan lopen. Elke Samma-morgen staat er een ander thema centraal. Heb je zelf onderwerpen die je graag wilt bespreken, geef het door!

Samma is voor en met elkaar!


Meer informatie en alle data, ga naar de pagina Moederkring Samma