gemeente.jpg

D.V. donderdag 7 oktober komen we als mannenvereniging weer bij elkaar. De eerste avond van het nieuwe vergaderseizoen.

Dit seizoen behandelen we een aantal gedeelten uit het Evangelie naar de beschrijving van Lukas. Broeder J. Nitrauw hoopt deze avond een inleiding te houden, over Lukas 8: 4-15. In dit Schriftgedeelte gaat het over de gelijkenis van het zaad. Dat zaad is het Woord van God. Niet al het zaad valt in goede aarde. Jezus besluit Zijn uitleg van deze bekende gelijkenis met de woorden: ‘En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.’ Dit sluit aan op de jaarthema’s van het vorige seizoen (‘Goed om te horen’) en van dit seizoen (‘Geloven is doen’).

Het gedeelte voor de pauze zal via de kerkradio worden uitgezonden. We beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Zo’n eerste avond is een mooie gelegenheid om eens vrijblijvend nader kennis te maken met de mannenvereniging als Bijbelstudievereniging.
Hartelijk uitgenodigd! Het bestuur.