gemeente.jpg

Zondag 5 juni en maandag 6 juni, 1e en 2e Pinksterdag is de bestemmingscollecte bestemd voor het project ‘Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon’ via de GZB.

De bevolking van Libanon heeft het zwaar. Het land is praktisch failliet, kampt met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de allesverwoestende explosie in de haven van Beiroet in 2020. In deze schijnbaar hopeloze situatie biedt de kerk in Libanon hoop. De kerk geeft praktische hulp en deelt de boodschap van het Evangelie.

De GZB-zendingswerkers Heleen van den Berg en ds. Kees en Esther van der Knijff dragen hieraan hun steentje bij. Wij als gemeente toch ook?

Giften aan de Diaconie kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL78 RABO 0326 5175 29, onder vermelding van Diaconie Hervormde Gemeente Wapenveld en het doel waarvoor u wilt geven. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen!
Uw en jouw diaconie