gemeente.jpg

Zondag 12 juni is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting de Hoop in Dordrecht. De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Depressie, angsten en verslavingen, dit zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan kunnen lopen. Soms weten mensen niet goed hoe ze met deze problemen moeten omgaan. De Hoop biedt hiervoor hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen die met psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen hebben te kampen.

Giften aan de Diaconie kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL78 RABO 0326 5175 29, onder vermelding van Diaconie Hervormde Gemeente Wapenveld en het doel waarvoor u wilt geven. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen!
Uw en jouw diaconie