gemeente.jpg


De jaarlijkse inzamel dag voor oud metaal zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober a.s. Als commissie/inzamelaars hopen we weer op een grote hoeveelheid oud metaal dat u hebt opgespaard voor de kerk, want u steunt met de opbrengst uw kerk.

Vanaf 4 oktober zal er bij u een formulier worden bezorgd, waarop u kunt aangeven dat er bij u oud metaal kan worden opgehaald. Mocht u geen formulier ontvangen hebben, dan liggen deze ook in de hal van de kerk.
Dit formulier kunt u tot en met zondag 23 oktober in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk of bij één van de comitéleden in de bus deponeren.

Op zaterdagmorgen 29 oktober, van 8:30 uur tot 11:30 uur, kan er ook oud metaal worden gebracht bij de containers aan de Manenbergerweg, achter de kerk, waar u wordt geholpen bij het uitladen en kan het worden gesorteerd in de daarvoor bestemde containers.

Op het formulier staat vermeld welke metalen wel en welke niet ingeleverd kunnen worden.

Onze dank voor uw medewerking en uw gespaarde en geleverde oud metaal.