gemeente.jpg

Met de start van het winterwerk gaan ook de catechisaties weer beginnen. Maandag 26 en dinsdag 27 september worden alle jongeren weer verwacht in het kerkelijk centrum. De praktische informatie heeft u/jou al even bereikt. Zelf mag ik de groepen op de dinsdagavond voor mijn rekening nemen, uiteraard in samenwerking met de mentoren.

Ik zie er naar uit om jullie, jongelui, te ontmoeten! Ik hoop dat jullie er ook naar uit zien… Catechese is naast de zondagse prediking en het pastoraat één van de belangrijkste zaken in het gemeenteleven. Van groot belang voor het inwijden van gedoopte jongeren in het geloof. Zodat ze tot geloof zullen komen, dan wel in het geloof zullen volharden. Juist in deze tijd waarin veel op onze jongeren afkomt, is dat extra belangrijk. Daarom ook een oproep aan alle ouders om hun kinderen positief te stimuleren voor de catechese. Daar zullen de jongeren zelf de vruchten van plukken, maar ook wij als catecheten en mentoren. Het zal vast niet altijd eenvoudig zijn om uw kinderen te motiveren.

Er zullen ongetwijfeld ook keuzes moeten worden gemaakt. Maar daarin geldt toch ook: wat het zwaarste ís, moet ook het zwaarste wegen. Trouwens, u wilt de catechese vast wel met uw voortdurende gebed begeleiden? In lijn met uw eigen belofte bij het doopvont rekenen we op u als ouders – en daarom op uw kinderen! En we rekenen op de verbondstrouw van onze God!

ds. G.H. Kruijmer