gemeente.jpg

D.V. donderdag 16 februari is er weer Ont-moeten. Vindt u het gezellig om samen met anderen de maaltijd te gebruiken dan willen we u hierbij van harte uitnodigen. Al hebben mensen die iedere dag alleen aan tafel zitten voorrang, als er nog plek is zijn ook anderen hartelijk welkom.
U kunt zich opgeven bij Jeanet Doppenberg: 06 – 11 82 45 93 of Lineke Zwerus: 06 – 24 32 59 01.

De maaltijd wordt gehouden in het Kerkelijk centrum. Om 17.45 uur is de zaal open en we beginnen om 18.00 uur. Aanmelden kan t/m vrijdag 10 februari.
Vriendelijke groeten, commissie Ont-moeten.