gemeente.jpg

Op donderdagavond 15 februari is er weer verenigingsavond. Br C Keizer zal dan de inleiding vanuit de bijbel verzorgen. Het zal handelen over Genesis 22 waar staat: “En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon.” 

Dit zal aansluiten bij Artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis welke als titel heeft “De voorzienigheid van God”. Deze inleiding zal door br J Bredenhoff worden verzorgd. We beginnen weer om 19.30 uur. De avond zal worden uitgezonden via de kerkradio. Iedereen weer hartelijk welkom.