gemeente.jpg

Afgelopen maandag hebben we met elkaar de eerste cursusavond gehad en samen nagedacht over de geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. We hebben o.a. stilgestaan bij de volgende vragen:
1) In hoeverre is de geloofsontwikkeling van invloed op het Godsbeeld van kinderen?
2) Welke moeilijke vragen rondom geloof spelen bij kinderen in welke levensfase? Hoe kunnen wij op de club daarop inspelen?
3) Hoe kunnen we als leiding inspelen op de geloofsontwikkeling van kinderen en in het clubwerk aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau?

A.s. dinsdagavond 20 februari zullen we tijdens de tweede cursusavond verder gaan met dit thema.  
De avond begint weer om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. We hopen en bidden dat het een gezegende avond mag worden. Graag allemaal tot ziens!

De Jeugdraad en APK-werkgroep