gemeente.jpg

D.V. maandag 19 februari a.s. is onze volgende verenigingsavond.
We behandelen dan Bijbelstudie 9 uit de Hervormde Vrouw van februari over ‘Twijfel en aanvechting’. Johannes de Doper zit in de gevangenis. Hij zit in een geloofscrisis. Hij twijfelt! Zelfs hij. Hij gaat met zijn twijfels en worstelingen naar de Heere Jezus. Wat moet het voor de Heere Jezus een onthutsende vraag zijn geweest. Buitengewoon pijnlijk! Niet alleen wordt Hij door de Joodse leiders niet geloofd, maar nu komt nota bene deze vraag van Johannes, die Hem aanwees als hét Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt. Het tekent het diepe lijden dat de Zoon van God dit moet meemaken (enkele zinnen uit de Bijbelstudie).

Graag thuis alvast weer de verschillende (Bijbel)gedeelten doorlezen en de vragen bekijken.

Aanvang: 19.45 uur