collecte.jpg

Webshop collectebonnen                          Bestel en betaal via de knop rechts uw collectebonnen >>>Bestellen collectebonnen

Naast het maandelijks kopen in het kerkelijk centrum kunt ook via de webshop uw collectebonnen bestellen. Het betalen gaat simpel en snel via iDEAL.
>Bestellen van de collectebonnen: Tot uiterlijk 3 dagen voor de afhaaldatum.
>Afhalen van de bestelde collectebonnen: Elke 4e maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in het kerkelijk centrum.
Alle informatie over de uiterste bestel- en afhaaldata kunt u vinden op de seizoenagenda 'Collectebonnen + Webshop'.

Collectebonnen
Voor gebruik bij collecten kunnen maandelijks collectebonnen worden gekocht in het kerkelijk centrum. Elke 4e maandag van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur, is er de mogelijkheid collectebonnen te kopen.

Bij aankoop van de collectebonnen wordt een aankoopbewijs verstrekt. Hierdoor is het mogelijk op de aangifte voor de inkomsten-belasting de bijdragen in de collecten als gift op te geven. Collectebonnen zijn te koop in coupures van: € 0,30; € 0,60; € 1,25, € 2,50 € 5,00 per stuk . Per blad (een 20-tal bonnen) met een waarde van € 6,00; € 12,00; € 25,00, € 50,00 en € 100,00. Het verzoek is om ter plaatse contant en met gepast geld te betalen.

Belangrijk
U krijgt bij de aankoop van de collectebonnen een kwitantie mee. Op deze kwitantie staan de unieke nummers genoteerd van de bladen met collectebonnen die u hebt aangeschaft. De Belastingdienst kan bij een controle van uw aangifte vragen naar uw kwitantie(s) en de afscheurstrookjes (met unieke nummers) die u bovenaan elk blad collectebonnen aantreft.
Bewaar dus zowel uw kwitanties als afscheurstrookjes goed!.

Bankgegevens
Banknummer van de Kerkvoogdij als u niet via Ideal kunt betalen: NL 85 RABO 0326 5854 00 onder vermelding van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Wapenveld

Via de webshop bestelde collectebonnen ophalen bij Shalom
Bent u verhinderd op de 4e maandagavond uw collectebonnen op te halen? Er is ook een mogelijkheid deze op te halen in de Christelijke boekwinkel Shalom, Klapperdijk 36B, 8191 AE Wapenveld. Dit tijdens de gebruikelijke openingstijden vanaf elke 4e dinsdag van de maand.

Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, dan dient u dit expliciet aan te geven bij de bestelling. Wij verzoeken u de collectebonnen dan zo spoedig mogelijk af te halen bij Shalom. Na 2 weken worden de niet afgehaalde collectebonnen geretourneerd aan het College van Kerkrentmeesters.