jeugd.jpg

Doelgroep: Jeugd van 16 jaar en ouder.

Het bezoek aan jongeren van 16 jaar en ouder wordt verricht door een aantal jonge mensen uit de gemeente. Door middel van het jongerenbezoekwerk wordt de onderlinge band verstevigd en belangstelling en medeleven getoond. De bezoeken worden meestal door twee jongeren afgelegd. Van tevoren wordt er een afspraak gemaakt. Het is altijd mogelijk ook zelf contact op te nemen (zie je wijk) of met jeugdouderling Mark Meuleman 844 20 63.

Zie voor de wijkindeling rubriek 'Leven en zorgen' - 'Gemeentelijke wijken'