gemeente.jpg

De kerkenraad heeft, in lijn met de door de overheid genomen maatregelen, alle bijeenkomsten afgelast. Op deze pagina alle informatie in coronatijd welke dagelijks wordt bijgewerkt. Doordat er geen bijeenkomsten meer zijn komt de gemeente via internet nu naar u/je toe!
*
Livestream kerkdiensten  * Beluisteren kerkdiensten  * Informatie collecten   * Riksclub, voor kinderen van 3-9 jaar

Nieuwe informatie:   Boodschappen nodig? Hulpsaam-telefoon 06-134 162 52, bij voorkeur na 18.00 uur.
Pinkstergroet van de familie de Wit uit Schwerin-Lankow, lees onderstaand (30 mei)
*
In de maanden juni en juli is er geen verkoop van collectebonnen (30 mei)
*
Informatie voor de jeugd van de jeugdouderlingen, zie info onderstaand (30 mei)
* Viering van het Heilig Avondmaal in de maand juni vervalt, zie info onderstaand (30 mei)
* Tot 1 juli zijn de kerkdiensten zonder bezoekers, daarna zie info onderstaand (29 mei)

Afgelaste activiteiten, bemoedigingen en informatie
Alle kerkdiensten zullen tot nadere info worden gehouden zonder gemeenteleden.
* De diensten van 9.30 / 18.30 uur en bijzondere diensten worden uitgezonden via 'kerkdiensten beluisteren'.
* Alle diensten zijn ook via de live-stream te volgen, zie bovenstaande link.
* Bijbeluurtje, wekelijks woensdag half drie via de kerkradio / kerkdienstgemist, zie info onderstaand.
Pastorale zorg door dominee Gerling en dominee Den Dikken vindt alleen in dringende gevallen plaats.

Lees ook het overige nieuws in de rubriek 'Actueel nieuws'

Bemoedigingen voor jouw en om door te geven
*Potcast 'God zorgt'   * Sela 'God zal voor ons zorgen'  * Bidden om rust   * Als corona je aandacht opeist   * Tijd om los te laten  HGJB wekelijkse postcast JONG   * You raise me up, lied over vertrouwen op Gods nabijheid   * Lopen op het Water  * Sing in Wapenveld van 9 mei  * Liedteksten sing in  * Bijbeluur 6 mei * Bijbeluur 13 mei

Te zien en beluisteren, dankdienst voor het leven van:  
* Egbert Koerhuis woensdag 20 mei

Pinkstergroet van  Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit (30 mei)
Het is bijna Pinksteren, wat een feest! We vieren Gods aanwezigheid in de vorm van de Heilige Geest. We willen u graag deze Pinkstergroet sturen, om elkaar zo te bemoedigen de Geest echt van harte onderdeel van uw, jouw en ons leven te laten zijn. Het is ontzettend waardevol voor ons om zo met elkaar verbonden te zijn. Lees de hele Pinkstergroet.

Viering van het Heilig Avondmaal in de maand juni vervalt, zie info onderstaand
(30 mei)
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gaan niet door:
>Bezinningsuur op woensdag 17 juni
>Viering van het Heilig Avondmaal in woonzorgcentrum Rehoboth op zaterdag 20 juni
>Viering van en de dankzegging op het Heilig Avondmaal op zondag 21 juni

Informatie voor de jeugd van de jeugdouderlingen (30 mei)
Nadat we plots alle activiteiten moesten stoppen zijn we ondertussen weer een stap verder en aan het kijken wat nu nog wel kan. Daarnaast komt er een nieuw seizoen aan. Er zijn nog veel onzekerheden over hoe de situatie dan is, maar we gaan nu wel de voorbereidingen doen. Wat beseffen we juist nu dat we afhankelijk zijn van wat we van de HEERE krijgen.
Riks club
Eén van de dingen die wel nu kunnen doen is de Riks club. Via deze wekelijkse video’s kunnen we doorgang geven aan wat normaal bij de oppas gebeurd. En meer. Via de Riks club kunnen we de kinderen toch verbinding laten houden met onze gemeente. Daarnaast kunnen we de gezinnen ondersteunen om de kerkdiensten te kunnen volgen. Dankbaar zijn wij voor zoveel mensen die hun schouders onder dit werk hebben gezet en nog steeds elke week zetten.
Nog praktisch: Als je de werkbladen thuis wilt ontvangen kun je je aanmelden via de website. Kijk zondag het nieuwe programma op riksclub.nl. Deze komt om 8 uur online. Op vrijdag plaatsen we de werkbladen online zodat deze alvast geprint kunnen worden.
Catechisaties
Door de plotselinge stop is er nog weinig aandacht geweest om op dit seizoen terug te kijken. Jammer dat we niet samen met de jongeren konden afsluiten. Helemaal omdat we dit jaar een behoorlijke verandering hebben gehad met de bredere invoering van de mentorcatechese. Over het algemeen hebben we daar veel positieve reacties over gehad. Daar zijn we dankbaar voor. Voor de mentoren was het dit jaar ook nieuw en er kwam extra veel op hen af toen ds. Koppelman met emeritaat ging en we niet goed vervanging konden krijgen. Extra dankbaar dat we met extra hulp van andere gemeenteleden het catechisatieseizoen konden voortzetten.
Voor volgend jaar is het nu nog wat te vroeg. Daarover hopen we jullie te informeren via de website en kerkbode. Wel hebben we dominee Geerts bereid gevonden om de catechisaties op dinsdagavond te gaan verzorgen. Ook daar zijn we dankbaar voor. Wat is er veel om voor te danken!
Hopelijk lukt het om binnenkort ook het seizoen van de belijdenisgroep op een goede manier af te ronden in een kerkdienst waarin we samen en persoonlijk de HEERE belijden als onze troost in leven en sterven.
Clubs en JV’s
Voor de clubs en JV’s is nu vooral aandacht om in het nieuwe seizoen weer voldoende leiding te vinden. Vooral de woensdagmiddagclub is een aandachtspunt. Afgelopen jaar zijn we gestopt met de jongste club Benjamin omdat het niet haalbaar bleek voldoende leiding te vinden voor de woensdagmiddag. Nu dreigt het ook dat we onvoldoende leiding kunnen vinden voor club Gideon. Bij deze dan ook een dringend beroep op de gemeente om als de vraag komt niet te snel te bedanken. Het is een taak en verantwoordelijkheid van de hele gemeente en het zijn concreet 10 woensdagmiddagen per jaar. We hopen en bidden dat het werk onder kinderen door mag gaan!
Ten slotte
Ondertussen leven er nog meer ideeën over wat we wel nog kunnen doen. We hebben al een Sing in meegemaakt. Maar denk aan ontmoetingen via de digitale snelweg als Skype, Meets, Teams enz.. Maak er gebruik van ook als jongeren. Het is goed mogelijk om op deze manier ook met Bijbelstudie door te gaan weten we uit eigen ervaring. Mogelijk dat het ook de Treffer lukt om via deze route weer wat activiteiten te gaan organiseren. Het blijft even zoeken en soms is het wat onwennig, maar het is wel een weg waarlangs de HEERE voor ons als gemeente kan Jeugdouderlingen zorgen. Hartelijke groet van de jeugdouderlingen Mark Meuleman en Harold Prins

Informatie zondagse samenkomsten na 1 juni en vanaf 1 juli  (29 mei)
De komende tijd worden de regels om verspreiding van het corona virus tegen te gaan soepeler. Per 1 juni mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn in de kerk. Dit is inclusief. predikant, koster, organist en de mensen van de techniek. Per 1 juli mogen er maximaal 100 personen bij een kerkdienst aanwezig zijn.
Er is voor gekozen om per 1 juni niets aan de huidige gang van zaken te wijzigen. Dit betekent helaas dat u nog niet naar de kerk kunt komen om een dienst bij te wonen. Per 1 juli kan dit in beperkte mate wel weer.
Op dit moment is het college van kerkrentmeesters samen met de koster aan het nadenken hoe e.e.a. rondom de zondagse samenkomsten vorm te geven na 1 juli. Ook wordt er nagedacht hoe we er voor kunnen zorgen dat er maximaal 100 mensen naar de diensten komen. Op dit moment kunnen er nog geen concrete uitspraken worden gedaan hoe dit eruit gaat komen te zien.
We willen de tijd tussen 1 juni en 1 juli gebruiken om de uitgewerkte procedures waar het gaat over zitplekken, looppaden, schoonmaakprotocol etc. te testen. Dit gaan we doen met de leden van de kerkenraad. Na 1 juli hopen we elkaar weer te kunnen ontmoeten in de zondagse samenkomsten. Hartelijke groet van de kerkenraad

Examenkandidaten in coronatijd   (18 mei)
Beste jongere, dit is een bericht voor alle jongeren die dit jaar examen doen.
Heb je geen mail gehad, zou je mij dan willen mailen dat je ook examen doet dit jaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Een bijzonder jaar waarin je toeleeft naar het doen van de eindexamens. Het zal voor veel van jullie een teleurstelling zijn dat je je opleiding op een andere manier moet afsluiten. De meesten van jullie zullen nu nog werken aan het afronden van het schoolexamen. Heel veel Zegen daarbij!
Het zet ons ook stil bij de kwetsbaarheid van de beslissingen en de plannen die wij als mensen maken. 'Normaal' gesproken zou de dominee en ik jullie in april uitgenodigd hebben voor een ontmoeting en gebed. Dat kon helaas ook niet doorgaan. Wil niet zeggen dat we niet voor jullie bidden. En ik hoop dat je ook zelf de HEERE zoekt als het gaat om afronden van je examens en de keuze van je vervolgstudie. Bij deze zou ik jullie willen vragen om mij en de dominee een bericht te doen als je de uitslag van je school hebt ontvangen. HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken (Ps.36). Hartelijke groet, Harold Prins

Snoeprollenactie uitgesteld  (16 mei)
Even een update over de snoeprollenactie van Shine & Testify
Omdat vanwege het Coronavirus alle activiteiten stil zijn komen te liggen en daardoor de snoeprollenactie niet meer doorgegaan is, willen wij u/jullie laten weten dat de actie verlengd/uitgesteld wordt tot en met september 2019 DV.
Dan zal het weer opnieuw opgepakt worden door de actiecommissie en de koorleden.
Dus mocht u uw bestelling al doorgegeven hebben, via 1 van de koorleden of de actiecommissie tijdens de collectebonnenverkoop, dan blijft deze bestelling gewoon staan en zullen u/jullie de snoeprollen in september geleverd krijgen.
Mocht u nog geen snoeprollen besteld hebben dan kan dit alsnog doorgegeven worden t/m september aan de actiecommissie of 1 van de koorleden van Shine & Testify;1 zak met 10 verschillende rollen snoep € 5,00; 4 rollen King pepermunt € 2,50 of 5 rollen Mentos mint € 3,50 3 rollen stophoest € 2,00. Alvast hartelijk dank namens Shine & Testify.

Bemoediging en groet (5)   
(28 april)
Nog steeds zet het coronavirus een stempel op onze maatschappij. Alles is anders geworden en de vraag komt steeds meer op ons af: hoe zal het verder gaan? Laten we hierin toch ons vertrouwen stellen op de Heere God. Hem vallen de dingen niet uit handen. Dat te weten geeft rust! Ondertussen leven we op weg naar 4 en 5 mei. Ook die dagen van herdenken en vieren zullen heel anders zijn dan andere jaren. Het gebed mag er zijn dat God ons als volk brengt tot het zoeken van de ware vrijheid die in Christus is. “Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft” (Galaten 5:1a). Ik wens u een goede zondag en groet u hartelijk, uw predikant Ds. Gerling.

HGJB wekelijkse podcast JONG  (9 april)
Hoi, dit is JONG, de HGJB podcast voor Jongeren Onderweg Naar God. Samen gaan we opzoek naar wat de Bijbel zegt en gaan we moeilijke vragen niet uit de weg.
Link naar HGJB podcast: https://www.hgjb.nl/jong/
Toch liever handmatig aanmelden en wekelijks de podcast ontvangen via Whatsapp?
1. Voeg het nummer 030-2285402 toe aan je contacten.
2. Stuur naar bovenstaand nummer een berichtje met ‘PODCAST AAN’.

Bijbeluurtje elke woensdagmiddag  (2 april)
Rehoboth kan geen bezoek meer worden ontvangen en ook veel andere ouderen zijn (terecht!) heel terughoudend met bezoek. Dat kan wel maken dat de dagen erg lang duren...! Juist voor u hoop ik elke woensdagmiddag een Bijbeluurtje te houden. Dit zal worden uitgezonden via de kerkradio / kerkdienstgemist. Het begint om 14.30 uur. We bidden en lezen samen uit de Bijbel. Ik zal een korte overdenking houden. Ook wordt een aantal mooie psalmen en geestelijke liederen gedraaid. Hopelijk doet het u goed! Ds. Gerling

Voel jij je ook zo onrustig? Bekijk de vlog (21 maart)

In deze tijd letten we graag een beetje op elkaar!   (21 maart)
Veel mensen in Wapenveld ondervinden de gevolgen van de corona-pandemie. Graag willen de Wapenveldse kerken iets voor hen betekenen, lees meer.
In onze kerken bidden we tot God voor een ieder die op wat voor manier dan ook geraakt worden door de coronacrisis. We bidden om bescherming voor werkers in de zorg en om wijsheid voor ons bestuurders. Ook danken we God voor het vele omzien naar elkaar in ons dorp.

Vrijwilligers van Hulpsaam zijn er voor u!  (19 maart)
Het is een bijzondere tijd. Wat we paar maanden geleden niet konden bedenken, gebeurt nu om ons heen. Winkels, bedrijven en scholen sluiten hun deuren. Ondanks dat mogen we blijven vertrouwen en bidden dat onze God en Vader ons ziet en draagt.
Bent u in de komende tijd aan huis gebonden of door omstandigheden zelf niet in staat om boodschappen te doen dan staan wij als vrijwilligers van Hulpsaam graag voor u klaar! Voor hulp zijn wij te bereiken via:
Eilert van Berkum contactpersoon van Hulpsaam, telefoonnummer 06-134 162 52, bij voorkeur na 18.00 uur, of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.