gemeente.jpg

De kerkenraad heeft, in lijn met de door de overheid genomen maatregelen, bijeenkomsten afgelast. Wij verzoeken u verdere informatie, welke dagelijks wordt bijgewerkt, te lezen.      * Livestream kerkdienst bekijken
Nieuwe informatie:   Boodschappen nodig? Hulpsaam-telefoon 06-134 162 52, bij voorkeur na 18.00 uur.
Bij de diensten van 5, 10 en 12/13 april  (31 maart)
*
Informatie van de KoffieochtendCie, Ont-moeten en diaconiecollecte 5 april (31 maart)
*
Dankdienst voor het leven van Alie Fiks, donderdag 2 april om 10.30 uur, live en via de kerkradio mee te beleven (29 maart)
Paasviering dinsdag 31 maart, leden van Hanna (en gemeenteleden)  (28 maart)
*
Bijbeluurtje woensdag 1 april, half drie, via de kerkradio en livestream  (28 maart)

Activiteiten welke niet doorgaan, bemoedigingen en info
Alle kerkdiensten zullen tot 1 juni worden gehouden zonder gemeenteleden.
* De diensten van 9.30 / 14.30 uur en bijzondere diensten worden uitgezonden via 'kerkdiensten beluisteren' (knop op de homepage).
* Alle diensten zijn ook via de live-stream te volgen, zie bovenstaande link.
* Het winterseizoen wordt als beëindigd beschouwd; geen activiteiten meer tot 1 juni.
Pastorale zorg door dominee Gerling en dominee Den Dikken vindt alleen in dringende gevallen plaats.

Lees ook het overige nieuws in de rubriek 'Actueel nieuws'

Bemoedigingen voor jouw en om door te geven
* Potcast 'God zorgt'   * Sela 'God zal voor ons zorgen'   Bidden om rust   * Als corona je aandacht opeist

Bij de diensten van 5, 10 en 12/13 april  (31 maart)
Komende zondagmorgen is het alweer de laatste lijdenszondag. Ik hoop de morgendienst te leiden. ‘s Middags zal uw oud-predikant ds. Muller uit Bleskensgraaf voorgaan. We leven toe naar het gedenken van het lijden en het sterven van de Heere Jezus. Ook op de avond van Goede Vrijdag hoop ik voor te gaan.
Achter die dag van bezinning op en overdenking van het offer van Christus zien we de Paasmorgen oplichten. Jezus is niet in het graf gebleven, Hij leeft! Wat een rijke boodschap in deze dagen van dood en onzekerheid. Velen worden aangegrepen door de angst en we begrijpen het van elkaar. Maar laten we verder zien: zien op Christus Die de Overwinnaar is. Wat zal het, gemeente, ondertussen moeilijk zijn om Goede Vrijdag en Pasen mee te maken op de manier die nu moet. Wat zouden we als gemeente graag samen zijn geweest. Toch is de zegen van het lijdens- en opstandingsevangelie niet gebonden: de HEERE weet wegen te vinden om Zijn Woord door te laten gaan. Ervaren we dat ook niet heel duidelijk deze dagen? Ik wens u van harte een goede zondag en een gezegende Goede Vrijdag toe. Hartelijke groet Ds. Gerling

Van de koffieochtendcommissie (31 maart)
Verdrietig zijn we nu ons commissielid Alie Fiks is overleden. Ruim 14 jaar heeft ze zich met de liefde van haar hart ingezet voor onze ochtenden. We zijn dankbaar voor al het werk wat ze hierin heeft verzet en wensen haar man en (klein)kinderen en verdere familie de troostende nabijheid toe van onze Hemelse Vader, waarvan Alie zo vaak mocht getuigen.

Seizoen Ont-moeten is beëindigd (31 maart)
Helaas hebben wij als commissie moeten besluiten om het seizoen van ont-moeten, ook in verband met de coronamaatregelen, te beëindigen. Heel erg jammer, zeker in deze tijd is er juist extra behoefte om elkaar te ontmoeten. We wensen u allemaal heel veel sterkte en Gods nabijheid toe de komende tijd en hopen u DV in het komende winterseizoen weer te ont-moeten. Hartelijke groeten, namens alle dames van de ont-moetencommissie.

Diaconiecollecte 5 april, ‘ARKA-commissie’ (31 maart)
Zondag 5 april is de diaconiecollecte in de morgendienst bestemd voor de ‘ARKA-commissie’.
De bestemming van deze collectie is voor ondersteuning van kinderen en jongeren evangelisatie dat gedaan wordt door de Poolse zustergemeenten Radlin, Turek en Piątków. Deze gemeenten organiseren elk jaar evangelisatieweken zoals bij ons bijvoorbeeld de vakantiebijbelweek wordt ingevuld. Ze nodigen daarbij kinderen en jongeren uit, uit de directe omgeving van de kerkelijke gemeente. In Turek richten ze een speciale plek in om met zoveel mogelijk kinderen en jongeren contact te hebben. De zustergemeenten zijn maar klein en kunnen heel goed ondersteuning gebruiken om deze activiteiten te kunnen voortzetten en uitvoeren.
Uw/jouw bijdrage helpt hen om het evangelie van de gekruisigde Christus tot verzoening van onze zonden te verkondigen en kinderen en jongeren met dit Evangelie in contact te brengen. De QR-code welke tijdens de stream op YouTube wordt afgebeeld kunt u gebruiken voor uw bijdrage. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 78 RABO 0326 5175 29 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Wapenveld, onder vermelding van: ARKA-Commissie. Uw en jouw diaconie

Paasviering 31 maart, leden van Hanna + gemeenteleden  (28 maart)
Vanwege de coronamaatregelen is het niet meer mogelijk om de Paasviering in verenigingsverband te houden. Het volgende initiatief willen we jullie niet onthouden.
De vrouwenverenigingen in Rijssen hebben meegewerkt om de Paasviering toch door te kunnen laten gaan.
D.V. DINSDAG(!)AVOND 31 MAART A.S. OM 20.00 UUR wordt de viering uitgezonden via https://www.hervormdrijssen.nl/ Kies nu een van de onderstaande mogelijkheden.
* Kies nu voor kerkdiensten (kijk en luister online)
* Kies voor YouTube kanaal onderaan de pagina, scroll op deze pagina naar beneden voor youtube kanaal, (klik op) lees verder, (klik op) ga naar youtube kanaal. Waarschijnlijk ook te vinden via de rechtstreekse link: https://www.youtube.com/channel/UCPJ-38bM9Wdyf8lywzUUY9w.
Overigens kunt u ook altijd op een later tijdstip de Paasviering beluisteren. Dat kan via bovenstaande mogelijkheden. Ook zal de link op de website van de Hervormde Vrouwenbond geplaatst worden: https://www.hervormdevrouwenbond.nl/.

Bijbeluurtje woensdag 1 april  (28 maart)
Rehoboth kan geen bezoek meer worden ontvangen en ook veel andere ouderen zijn (terecht!) heel terughoudend met bezoek. Dat kan wel maken dat de dagen erg lang duren...! Juist voor u hoop ik woensdagmiddag 1 april een Bijbeluurtje te houden. Dit zal worden uitgezonden via de kerkradio en de livestream. Het begint om 14.30 uur. We bidden en lezen samen uit de Bijbel. Ik zal een korte overdenking houden. Ook wordt een aantal mooie psalmen en geestelijke liederen gedraaid. Hopelijk doet het u goed! Ds. Gerling

Gemeente Opbouw-weekend van 1-4 mei uitgesteld  (25 maart)
Helaas moeten we bij deze laten weten dat het GO-weekend in mei niet door kan gaan, gelet op de diverse maatregelen die zijn genomen i.v.m. de Corona-crisis. We vinden dit erg jammer omdat we als enthousiast kernteam al een tijdje toewerken en uitzien naar het GO-weekend. En dit enthousiasme is niet alleen zichtbaar bij ons maar ook bij jullie. Laten we dat vasthouden met elkaar!
En er is zeker hoop: want het GO-weekend gaat niet door in mei 2020 maar we hopen op een later moment, wellicht najaar 2020 of voorjaar 2021. Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte! Dit hangt af van diverse factoren, onder andere de beschikbaarheid van de groepsaccommodatie maar ook hoe het GO-weekend past in de agenda met alle andere kerkelijke activiteiten die al gepland zijn. En uiteraard realiseren we ons dat jullie ook nog niet weten of jullie dan ook kunnen, de huidige aanmelding geldt dus niet als een verplichte aanmelding voor een andere datum.
Willen jullie in jullie gebeden denken aan de hele situatie rondom de Corona-crisis? Uiteraard mogen wij weten, dat er Een is die de touwtjes nooit uit Zijn handen laat vallen, Hij is het die ons een toekomst vol van hoop geeft. Laten we hier met elkaar aan vast houden en blijf daarom ook voor elkaar bidden, we hebben elkaar als gemeente heel hard nodig, juist nu.
Mochten er vragen zijn n.a.v. dit bericht, dan mogen die gemaild worden naar Wendie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hartelijke groet van het kernteam

Een bericht van medeleven  (25 maart)
Broeders en zusters. Langs deze weg een bericht van medeleven. Het is een turbulente tijd en de vraag hoe wij deze crisis zien. Ondanks alles hebben we toch diensten uit kunnen zenden en mochten bemoedigd worden door het Woord uit de Bijbel. Dat de Heere Jezus zei dat al deze dingen moeten geschieden en dat dit het einde nog niet is. Zien we Gods hand in deze crisis?

Dan de bemoediging ‘wees niet bezorgd voor de dag van morgen elke dag zal voor het zijne zorgen..’. Ons vertrouwen stellen in Jezus Christus onze Heere. Zoals ’s middags de predikant zo uitlegde dat de Heere een toevlucht voor de Zijnen.
Ook horen we dat er onder ons gemeenteleden getroffen zijn door het virus. ’ Hoopt op God en Hij zal kracht en bijstand schenken’. Het is moeilijk als dit uw levenspad kruist.
Ik moest denken aan het lied dat einde van vorige week klonk.’We never walk alone’. (Wij wandelen nooit alleen) Het lied werd niet vanuit een religieuze christelijke setting uitgezonden. Toch heeft dit lied ons wat te zeggen. Wij mogen elkaar troosten met dit lied, want wij geloven en vertrouwen dat op ons levenspad Christus onze Gids is. Dan geldt voor een ieder van ons ‘We never walk alone, because we know our Guide’. (Wij wandelen nooit alleen, omdat we onze Gids kennen). Hij zal ons leiden door deze moeilijke periode.
Ik wil u allen bemoedigen en van harte mijn medeleven uitspreken in deze tijd waarin alleen God de Vader ons enig houvast is.

O Vader dat Uw liefde ons blijk, O Zoon maak ons Uw Beeld gelijk, O Geest zend Uwe Troost onz’ neer Drie-enig God Uw Naam zij alle eer. Hartelijke groet van een ouderling

Een hartelijke groet van uw predikant (II)    (23 maart)
Beste mensen, we zijn een nieuwe week ingegaan. Nog steeds is alles anders. De kinderen hebben geen school. Veel mensen werken thuis. Het openbare leven ligt stil. Inmiddels heeft het coronavirus onder ons ook een gezicht gekregen. Verschillende gemeenteleden zijn ziek. Laten we voor hen bidden! En laten we, in de onzekerheid, ons vertrouwen blijven stellen op de HEERE. Afgelopen zondagmorgen zongen we Psalm 99: God, de HEER’ regeert. En zo is het!

Ter bemoediging deel ik met u een fragment van de preek van afgelopen zondagmorgen. In dat fragment gaat het over Jesaja 41, 10. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.
“De HEERE laat ons mensen niet zitten. Dat is de blijde boodschap van deze tekst. Hij laat ons niet zitten. Niet in het dal van de zonden. Maar ook niet in de misère van de omstandigheden. Hij is erbij. Hij helpt ons er doorheen. Hij geeft kracht.

Daar putten we moed uit. Zodat we weten: we hoeven niet bang te zijn. O zeker, er zijn momenten van angst. Maar ook in deze dagen van onzekerheid hoeft onze levenshouding er niet één van angst te zijn. Want we weten méér. De HEERE is erbij! Hij is ons zo intens nabij, dat Hij daarvoor Zijn Zoon alleen heeft gelaten, aan het kruis. Alleen daar ligt onze hulp en kracht.

God is met ons, in Zijn Zoon. Als we ziek zijn. Of onzeker. Of angstig. Hij is met ons. En Hij ondersteunt met Zijn rechterhand. Dat zegt Hij in Jesaja 41. Aan die rechterhand zit Christus, de opgestane Levensvorst. In Jesaja 41 belooft de HEERE nabij te zijn door de Heere Jezus Christus Die alle gerechtigheid heeft vervuld. Langs de weg van het geloof in de Heere Jezus worden we geholpen.
Grijp u daaraan vast. In deze dagen. En in de tijd die komt. We hebben een Koning Die sterker is dan alles wat op ons afkomt. In Hem vinden we vrede.”
Met een hartelijke groet uit de pastorie, J.K.M. Gerling.

Voel jij je ook zo onrustig? Bekijk de vlog (21 maart)

In deze tijd letten we graag een beetje op elkaar!   (21 maart)
Veel mensen in Wapenveld ondervinden de gevolgen van de corona-pandemie. Graag willen de Wapenveldse kerken iets voor hen betekenen, lees meer.
In onze kerken bidden we tot God voor een ieder die op wat voor manier dan ook geraakt worden door de coronacrisis. We bidden om bescherming voor werkers in de zorg en om wijsheid voor ons bestuurders. Ook danken we God voor het vele omzien naar elkaar in ons dorp.

Vrijwilligers van Hulpsaam zijn er voor u!  (19 maart)
Het is een bijzondere tijd. Wat we paar maanden geleden niet konden bedenken, gebeurt nu om ons heen. Winkels, bedrijven en scholen sluiten hun deuren. Ondanks dat mogen we blijven vertrouwen en bidden dat onze God en Vader ons ziet en draagt.
Bent u in de komende tijd aan huis gebonden of door omstandigheden zelf niet in staat om boodschappen te doen dan staan wij als vrijwilligers van Hulpsaam graag voor u klaar! Voor hulp zijn wij te bereiken via:
Eilert van Berkum contactpersoon van Hulpsaam, telefoonnummer 06-134 162 52, bij voorkeur na 18.00 uur, of via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een hartelijke groet van uw predikant (I)
 (17 maart)
Wat was het onwennig afgelopen zondag, preken in een bijna lege kerk…! U zult datzelfde gevoel van onwennigheid thuis ook hebben gehad. Laten we er ook niet aan wennen. Het is een groot gemis om op zondag niet te kunnen opgaan. Toch is er ook veel reden tot dankbaarheid: want de bediening van het Woord ging dóór! Ons past dank aan de HEERE, Die ons ook afgelopen zondag Zijn Woord niet onthield.

Ook is een woord van dank op zijn plaats aan een aantal mensen dat, op weg naar de zondag, vele uren werk heeft gestoken in het gereed maken van een beeldverbinding. Uit de reacties vanuit de gemeente proef ik dat dat zeer gewaardeerd is. Het vergrootte de betrokkenheid bij de diensten sterk. Ondertussen wordt het beslag dat het virus op onze samenleving legt steeds meer voelbaar. Dat geeft verschillende vragen. Eén ding blijft echter overeind: wij worden niet geregeerd door corona, maar door de HEERE der heren. Wie Christus kent als zijn/haar Verlosser, die weet: mijn leven is geborgen in Zijn handen. Dat kan een wetenschap zijn die aangevochten wordt, maar niettemin is er in Hem een onwrikbaar houvast.

Laat er veel gebed zijn deze dagen. Gebed om genezing voor hen die ziek zijn. Gebed om troost voor hen die geliefden verliezen. Gebed om rust voor hen die in de ban van de angst dreigen te raken. Gebed om wijsheid voor hen die ons regeren en verantwoordelijkheid dragen. Gebed om kracht voor hen die werken in de ziekenhuizen en de zorg. Gebed om inzicht voor hen die zoeken naar een medicijn. En…gebed om de Heilige Geest. Dat Gods Geest ons volk in het hart grijpt en brengt tot geloof en omkeer. Wellicht zijn deze dagen van relatieve rust voor mensen ook dagen van inkeer en overdenking. Dan kan er uit deze rampspoed ook nog eeuwige zegen geboren worden.
Ik groet u allen heel hartelijk en wens u allemaal Gods liefdevolle nabijheid in de Heere Jezus Christus toe,
J.K.M. Gerling

Informatie van de kerkenraad  (14 maart)
Zoals eerder vermeld, zullen de kerkdiensten van zondag 15 maart live worden uitgezonden. U kunt de kerkdienst beluisteren via kerkdienstgemist.nl . Daarnaast wordt de kerkdienst ook uitgezonden via een zogenaamde live-stream. Hier kunt u de kerkdienst via een videoverbinding volgen. De link naar deze live-stream vindt u elders op deze pagina.

De door de regering afgekondigde maatregelen duren ten minste tot en met 31 maart 2020. Dit is bijna tot aan het einde van het winterseizoen. Om twijfel te voorkomen over wat nu of wel niet doorgaat, heeft de kerkenraad besloten om het winterseizoen als beëindigd te beschouwen. Dit betekent dat er vanaf nu geen catechisaties meer worden gegeven en dat clubs, kringen en verenigingen dit seizoen niet meer bij elkaar komen.

Pastorale zorg door dominee Gerling en dominee Den Dikken vindt alleen in dringende gevallen door middel van een bezoek plaats. Tot en met 31 maart a.s. wordt de reguliere pastorale zorg verleend via de telefoon.
Verder verzoeken wij u voor mededelingen en ontwikkelingen in de komende tijd de website van onze gemeente te raadplegen.

Info van de kerkenraad (13 maart)
Sinds enkele weken houdt de verspreiding van het coronavirus de gemoederen in Nederland bezig. Nadat de eerste patiënt in Nederland was gemeld, zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Afgelopen donderdag, 12 maart, heeft de regering op advies van het RIVM een aantal vérgaande maatregelen bekendgemaakt om de verdere verspreiding van het virus te beperken. Eén van die maatregelen is dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen dienen te worden afgelast. Dit geldt ook voor kerkdiensten. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.

De kerkenraad is van mening dat we met het oog op het welzijn van de gemeente en van ons dorp aan deze maatregelen gevolg moeten geven, en deelt u daarom mee dat de twee kerkdiensten van aanstaande zondag geen doorgang zullen vinden. Dit is een ingrijpend besluit, dat we niet gemakkelijk hebben genomen, biddend om wijsheid en gehoor gevend aan de dringende oproep van de overheid.

De kerkdiensten van zondag 15 maart a.s. gaan niet door. Wél zal a.s. zondag om half tien ds. P. de Jager zijn preek via internet en via de kerkradio houden. Hetzelfde geldt voor de middagdienst van half drie; dan zal ds. Gerling zijn preek houden.

Over de kerkdiensten van de komende weken en over andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechisatie, clubs en verenigingen, zult u via de website www.hervormdwapenveld.nl worden geïnformeerd. Wij verzoeken u ook voor verdere mededelingen en ontwikkelingen de website te raadplegen.

Het is voor ons als gemeente ingrijpend dat we vanwege de dreiging van ziekte niet in de zondagse erediensten kunnen samenkomen. Gelukkig mag de verkondiging van het Woord toch doorgaan met behulp van de techniek; de Heere is niet aan een plaats gebonden en kan ook thuis Zijn zegen geven.

Kent u mensen in uw omgeving die niet op nauwelijks op de website kijken wilt u hen dan op de hoogte brengen? Wanneer u dit bericht deelt via social media benoem dan dat de meest recente informatie op de website hervormdwapenveld.nl te vinden is.