Welkom
"Door Jezus Christus is de liefde en genade van God tot ons gekomen en in ons gevloeid. Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken, die de levenssappen van Hem ontvangen."
Welkom
Kerkstraat 2a, Wapenveld
Welkom
Elkaar ontmoeten.

De jaarlijkse inzamel dag voor oud metaal zal plaatsvinden op zaterdag 28 oktober a.s.

Als commissie/inzamelaars hopen we weer op een grote hoeveelheid oud metaal dat u hebt opgespaard voor de kerk, want u steunt met de opbrengst uw kerk.

Vanaf 10 oktober zal er bij u een formulier worden bezorgd, waarop u kunt aangeven dat er bij u oud metaal kan worden opgehaald.

Mocht u geen formulier ontvangen hebben, dan liggen deze ook in de hal van de kerk.

Dit formulier kunt u tot en met zondag 22 oktober in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk of bij één van de comitéleden in de bus deponeren.

Op zaterdagmorgen 28 oktober, van 8.30 uur tot 11.30 uur, kan er ook oud metaal worden gebracht bij de containers aan de Manenbergerweg, achter de kerk, waar u wordt geholpen bij het uitladen en kan het worden gesorteerd in de daarvoor bestemde containers.

Op het formulier staat vermeld welke metalen wel en welke niet ingeleverd kunnen worden.

Wilt u bij het brengen en lossen van metaal afstand bewaren tot een ieder die bij of in de omgeving van de containers aanwezig zijn.

Onze dank voor uw medewerking en uw gespaarde en geleverde oud metaal.

Werkgroep oude metalen

Actief

Kidsclub Benjamin
Vier keer in het jaar is er op een zaterdagochtend een kidsclub (kinderen van 4-6 jaar).
Elke keer zal er een bijbelverhaal worden verteld en zingen wij mooie liedjes over de Heere Jezus.
De eerste kidsclub is op 23 september. Jullie komen toch ook?

Meer info

Samen in geloof
Heb je het kruis in de hal van de kerk zien staan?
Maar …. waar staat het precies voor?
Tijdens het GO weekend stond het thema “samen in geloof” centraal.
We hebben 3 dagen lang de reis die de Israëlieten door de woestijn moesten maken vergeleken met onze reis als een Christen in geloof onderweg ……

Lees verder

BeReal Jongerenweekend
We willen er weer een super tof weekend van maken, vol spelletjes, fun, lachen, muziek en zingen. Maar ook de bijbel en gesprekken daarover ontbreken natuurlijk niet. Doe mee, geef je op!!

Lees meer info

Activiteiten deze week

29
sept
Alle jongeren van 20+ die niet op maandag of dinsdag kunnen. Aanvang 19.00 uur.

01
okt
Diensten om 09.30 uur en 14.30 uur.

01
okt
Iedere eerste zondag van de maand na afloop van de ochtenddienst samen koffie-/theedrinken..

02
okt
Aanvang 19.45 uur.

02
okt
Klas 3 en 4 voorgezet onderwijs. Aanvang 18.45 uur.

Dienen

Wij belijden dat God, onze Schepper en Verlosser is. Voor onze zonden gaf Hij Zijn Zoon, waardoor de weg naar de Vader voor ons vrijgemaakt werd. Hij is het Levende Water, door dit Water willen we ons laten voeden, zonder kunnen we niet tijdens de woestijnreis van ons leven. Jezus dienende houding is ons voorbeeld, wij willen Hem daarin volgen en daarmee dienstbaar zijn aan Hem.

Delen

Dienstbaar zijn aan God, betekent ook dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en Zijn onvoorwaardelijk liefde delen. Jezus liet tijdens Zijn leven op aarde zien hoe belangrijk Gods woorden en daden zijn. Het zijn ook die woorden en daden die wij als gemeente willen delen. Door de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord in ons kerkgebouw, door een Hervormde gemeente door God bij elkaar gezet. Maar ook door het delen van onze daden binnen én buiten ons kerkgebouw, arbeiden in Gods Koninkrijk! We zijn een open en actieve gemeente, met wekelijks diverse activiteiten voor jong en ouderen.

Doen

Als gemeente willen wij onze levenssappen ontvangen door geworteld te blijven in Jezus als Wijnstok. Zodat wij als gemeente, maar ook als gemeentelid Zijn vruchten mogen dragen. Door op verschillende manieren er voor elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen, elkaar te zien! Handelen en wandelen in en door Zijn liefde.

God, de Bron en het doel voor ons dienen, delen en doen!
Jezus, de reden voor ons dienen, delen en doen!
De Heilige Geest, waardoor we kunnen dienen, delen en doen!