gemeente.jpg

Waarom de veertigdagentijd, geen veertigdagen zijn;

De zondag: een feestdag!

In deze periode zullen jullie vast wel eens horen over “de veertig dagen tijd” of “vastentijd”. Voor met name de zuidelijke provincies is deze periode een vaste en zichtbare traditie met vooraf gaand hieraan het bekende carnaval. Dit duurt officieel tot dinsdag 24:00 uur. Waarna de aswoensdag begint, vanaf deze dag, tot en met stille zaterdag (de dag zonder Jezus; tussen gestorven aan het kruis en de wederopstanding van Jezus) wordt er volgens oud (met name katholiek) gebruik gevast. Behalve op de zondag want dit is de feestdag, de dag waarin het geloof centraal staat. Vandaar dat deze periode van 46 dagen maar 40 vastendag heeft.

Al vele jaren wordt vooral het carnaval gevierd en vele malen minder het daarop volgende vasten. Hoe jammer is dat! De laatste jaren is ook binnen de protestante kerken meer en meer aandacht gekomen voor de periode vooraf gaande aan Pasen. Zo kan de veertig dagen tijd wel eens het nieuwe advent worden! De vraag is wat ons betreft bij dit vasten: wat is reden om te vasten? Wil je gewoon eens kijken hoeveel discipline je hebt? Dan zou ik zeggen pak de zondagen dan door! 

Maar uiteraard is het juist de bedoeling om bewust bezig te zijn met het lijden van Jezus Christus. Wat een beproeving die Jezus voor ons heeft doorstaan! En het wonder wat het hart is van ons evangelie: de opstanding van Jezus Christus. Dus kies voor het vasten niet iets uit om mee te pronken maar juist iets wat moeilijk is uit te leggen en wat echt moeite kost.

Ben benieuwd wat het gaat worden en tijdens de 40 dagen alsnog instappen kan altijd.