gemeente.jpg

Vertel eens wie u bent.

Ik ben Jan Regterschot, geboren 16 augustus 1955 in Wapenveld en getrouwd met Gerrie Regterschot op 9 september 1977. We hebben 4 jongens ontvangen, die allemaal getrouwd zijn. Ondertussen hebben we 9 kleinkinderen.

Wat doet u in het dagelijks leven en wat doet u voor de gemeente?

Ik ben met werken begonnen op 1 september 1973 bij de (toen nog) Amro Bank in Zwolle. Daarna vanaf 1 januari 1987 tot 1 maart 1987 bij de gemeente Hattem gewerkt en vanaf 1 maart 1987 bij de gemeente Heerde werkzaam. Daar heb ik in de loop der jaren van alles gedaan. Op dit moment ben ik nog (door ziekte die ik heb gehad, en nog steeds last van heb) 24 uur aan het werk. Ik ben ambtenaar sportzaken, accommodatiebeleid en onderwijshuisvesting. Een afwisselende baan dus. Voor onze kerkelijke gemeente ben ik op dit moment mentor bij de catechese. Groep 16-17 jaar. Een leuke en fijne groep jongeren. Het mentor zijn bij deze groep doe ik samen met Gert Tromp. In het verleden ben ik diaken en ouderling geweest.

U bent dit jaar mentor geworden bij de catechisaties, wat houdt dat in?

We werken aan de hand van de methode Follow me Next van de HGJB. Een catechese les duurt 60 minuten. Het thema van dit jaar is discipelschap. We zijn bezig met te ontdekken wat dat voor ons als christenen inhoudt. Zowel voor jong als voor oud. Daar komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals bv. zelfverloochening, genade, macht van het geld etc. Het eerste gedeelte van de les doet de catecheet. In de meeste gevallen is dat een van de predikanten. Als de predikant afwezig is pakt een van de mentoren een les op. Voor het tweede gedeelte wordt de groep in 2-en gesplitst en worden de vragen, die over het onderwerp dat wordt behandeld en in het lesboek staan besproken met de jongeren. De bedoeling is dat de jongeren met elkaar in gesprek gaan hoe ze erover denken en dat je daar als mentor in meedenkt en meestuurt. Ook kun je vanuit je levenservaring zaken met hen delen en met hen bespreken.

Wat vindt u het belangrijkste wat jongeren moet horen op catechisatie?

Omdat we dit jaar uitgaan van het thema Discipelschap probeer je vanuit de Bijbel aan te geven wat wordt gevraagd van ons met betrekking tot het onderwerp dat wordt behandeld en dat concreet met hen in te vullen richting de dagelijkse praktijk van het leven. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je wijst op datgene dat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan, zoals verzoening van onze zonden, dat we mogen leven uit genade, de betekenis van de doop, belang van gebed en daar tijd voor nemen, belang van stille tijd etc. En dat we die dingen niet moeten doen om er wat mee te verdienen of wat mee te worden, maar uit dankbaarheid naar de Heere toe.

Heeft u wel eens een lastige vraag gehad van een jongere?

Wat is een lastige vraag? Ik vind dat de jongeren mij als mentor die vragen mogen stellen, die ze willen stellen over het onderwerp dat je op een avond behandelt. En misschien heb je dan niet gelijk een antwoord maar dat moet je dan ook aangeven en zeggen dat je erop terugkomt.

Wat is het mooiste wat u dit seizoen heeft gemerkt/meegemaakt tijdens de catechisatie?

Ik kan daar niet een specifiek antwoord op geven, maar ik vind het mooiste van catechisatie de eerlijkheid van de jongeren, dat ze vragen stellen die ze hebben en dat je als mentor hen de weg mag wijzen vanuit de Bijbel en dat we mogen leven uit de genade van God, die verdient is door de Heere Jezus Christus.