Welkom
"Door Jezus Christus is de liefde en genade van God tot ons gekomen en in ons gevloeid. Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken, die de levenssappen van Hem ontvangen."
Welkom
Kerkstraat 2a, Wapenveld
Welkom
Elkaar ontmoeten.

Welke weg ga jij in 2021?
De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze plaatsen ons ook steeds voor een keuze, ook in 2021. We kunnen namelijk de keuze maken om wel of niet lief te hebben. In die zin is liefde niet alleen maar een gevoel maar veel vaker een keuze. We kunnen er voor kiezen om te geloven. Wanneer we kiezen voor geloven en de liefde dan hebben we ook hoop in het nieuwe jaar.

Toen Jezus hier op aarde rondliep nodigde hij mensen steeds uit om Zijn weg te gaan. Hij nodigt uit om met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Nu al door geloof, hoop en liefde samen met Hem vorm te geven in ons leven. En straks door voor altijd met Hem samen te leven!

Geloof, hoop en liefde
De woorden geloof, hoop en liefde zijn voor de meeste mensen wel bekend. Het zijn woorden die afkomstig zijn uit de Bijbel. In 56 na Christus schreef Paulus aan de christelijke kerk in Korinthe een brief met als boodschap, 'zonder liefde is alles zinloos' (1Korintiërs 13)
In deze brief schrijft hij over de liefde. Hij zegt: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’. Deze woorden worden vaak gekozen als Bijbeltekst in een trouwdienst. In veel populaire muziek worden de woorden gebruikt. Ook staat het hoog in de top tien van Bijbelteksten van veel mensen.

Geloof
Geloof of geloven gaat niet zozeer om het geloven of iets wel of niet waar is. Natuurlijk is dat er wel een onderdeel van maar de kern van geloven gaat om vertrouwen. Je kan van mening zijn of geloven dat Jezus heeft bestaan. Maar kan je ook vertrouwen op Jezus? Geloven komt op vertrouwen en overgave aan. Durf je twijfels en vragen te laten staan en je over te geven aan het aanbod van God. Het is dan alsof je al een klein kind één vinger van de uitgestoken hand van de hemelse vader aanpakt. Dat is niet altijd makkelijk maar het is op deze manier mogelijk om je hele leven in Zijn handen te leggen.
Hoop
Hopen is niet zoiets als ‘wishful thinking’. De hoop binnen het christelijk geloof is stevig gebaseerd op de komst, de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Zijn komst heeft voor een nieuw begin gezorgd. We mogen weten dat er leven na de dood is en dat iedereen die in Hem gelooft bij Hem mag zijn. Daarnaast heeft Jezus de belofte gegeven dat er straks een nieuwe wereld komt. Moeite, pijn en lijden zullen voorbij zijn en de wetten van het koninkrijk van God zullen gelden: liefde, zorg voor elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid, enz. Alles wat Jezus ons heeft voorgedaan.
Liefde
De schrijver van de tekst met de woorden geloof, hoop en liefde sluit af met de opmerking dat de liefde de grootste is. Zonder de liefde is er niets. Dat is herkenbaar want waar zouden we zijn zonder liefde? Liefdeloosheid is dodelijk. De liefde die de schrijver hier bedoelt is gebaseerd op de liefde van God. De liefde van God, de liefde van Jezus is niet romantisch: het is opofferende liefde. Het is liefde die wat kost. De komst van Jezus heeft alles met liefde te maken. In Jezus zien we Gods liefde werkelijkheid worden. Jezus is niet een symbool van liefde maar komt uit echte liefde, geeft echte liefde en maakt echte liefde tussen mensen mogelijk.
Bron: WaaromGeloven.nl