IMG_3666.jpg

1.Oud papier inzamelen       
   Alle inzameldata kunt u vinden in de 'Seizoenagenda', zie ook de pagina in de rubriek 'Agenda uitgelicht'
2.Oude metalen inzamelen  
   De inzameldatum, voor zover bekend, in de 'Seizoenagenda'

1. Oud papier inzamelen
Elke maand zorgt de werkgroep ‘Oud papier’ ervoor dat er papiercontainers staan opgesteld en dat er vrijwilligers zijn om uw oud papier in ontvangst te nemen.

Wij vragen uw medewerking om het oud papier naar de containers te brengen. Als het mogelijk is, wilt u dan ook het oud papier van buren en kennissen meenemen? Wilt u de data van het inzamelen van oud papier ook zoveel mogelijk delen met niet-gemeenteleden? Wat zou het mooi zijn als het op deze wijze inzamelen van oud papier op jaarbasis een grote hoeveelheid zal blijven opleveren, en we als gemeente jaarlijks een prachtige opbrengst hebben.

De containers voor het oud papier staan iedere 2e zaterdag van de maand opgesteld aan de “Manenbergerweg”, achter de Hervormde kerk. Van 08.30 uur tot 11.30 uur zullen onze vrijwilligers aanwezig zijn om hulp te bieden het oud papier in ontvangst te nemen en dit in de containers te deponeren.

Noteert u de data van inzamelen in uw agenda en wij hopen u te ontmoeten bij de containers aan de “Manenbergerweg” achter de Hervormde kerk.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met: Herman Zwerus telefoon 447 97 46

Opbrengsten oud papier
Jaar                      Kilo's               Opbrengst in euro's 
2016                  134.850                       11.091   
2017                  131.270                       12.209
2018                  131.619                         7.452
2019                    86.510                         3.486
2020                    81.830                         1.630
2021                    69.900                         5.471
2022                    63.710                         5.393
2023                    62.610                         1.292

Gemiddelde opbrengst over de jaren 2003 t/m 2012 is:  157.398 kilo en 5.867 euro per jaar.
Gemiddelde opbrengst over de jaren 2013 t/m 2022 is:    85.613 kilo en 4.990 euro per jaar.

                                Werkgroep oud papier
Herman Zwerus, tel. 447 97 46  E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'

2. Oude metalen inzamelen
De jaarlijkse inzamel dag oud metaal zal steeds plaatsvinden op de laatste zaterdag van oktober.
Als commissie/inzamelaars hopen we dan weer op een grote hoeveelheid oud metaal op te halen dat u hebt opgespaard voor de kerk, u steunt met de opbrengst uw kerk.

Vanaf begin oktober zal er bij u een formulier worden bezorgd, waarop u kunt aangeven dat er bij u oud metaal kan worden opgehaald.
Mocht u geen formulier ontvangen hebben, dan liggen deze ook in de hal van de kerk.
Dit formulier kan in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk of bij één van de comitéleden in de bus worden gedeponeerd.

Op de laatste zaterdamorgen van oktober (zie datum in de 'Seizoenagenda') van 8.30 uur tot 11.30 uur, kan er ook oud metaal worden gebracht bij de containers aan de Manenbergerweg, achter de kerk, waar u wordt geholpen bij het uitladen en kan het worden gesorteerd in de daarvoor bestemde containers. Meer informatie kunt u vinden op de pagina in de rubriek 'Agenda uitgelicht'

De volgende soorten metaal mogen worden ingeleverd:
Aluminium, blik, brons, koper, lood, roestvrij staal, ijzer, zink, accu’s, beeldschermen, boilers, cv ketels, computerkasten, fietsen, huishoudelijke apparaten, kabels, katalysatoren, motoren, radiatoren en uitlaten.

Deze materialen mogen niet ingeleverd worden: Autobanden, diepvriezers, koelkasten en gasflessen.

Wilt u bij het brengen afstand bewaren tot een ieder die bij of in de omgeving van de containers aanwezig zijn.
Onze dank voor uw medewerking en uw gespaarde en geleverde oud metaal.

 Opbrengsten oude metalen
Jaar      Oud ijzer in kilo's     Oude metalen in kilo's     Opbrengst in euro's
2016               7.940                           1.870                               2.079
2017             10.078                           1.658                               2.539
2018             11.915                           1.345                               2.949
2019               7.410                           2.540                               1.944
2020               6.754                           2.680                               2.178
2021               9.777                           3.013                               5.469
2022              10.146                          2.306                               5.752
2023                8.934                          3.816                               4.985

Veel dank aan de gemeenteled en die het oude metaal aan de kerk hebben geschonken. Dank aan de medewerkers die dit hebben ingezameld.
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om oud metaal op te laten halen door één van de werkgroepleden

Werkgroep oude metalen
Gerrit Fiks, tel. 447 02 98  E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
Erik v.d. Horst, tel.nr. 06-11 92 25 23
Herman Zwerus, tel. 447 97 46   E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'