IMG_3666.jpg

Als leden van het comité Heerde/Wapenveld zetten wij ons enthousiast in voor het werk van Woord en Daad. De opbrengsten van onze activiteiten komen ten goede van onze arme medemens in het Zuidelijk deel van onze wereld. 

Wilt u meer informatie over onze activiteiten? Neem dan contact op met één van de commitéleden.

 Commité Heerde / Wapenveld
H. Palm voorzitter, tel. 038 4470441 en E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
Letta van Velsen, secretaresse, tel. 06 232 317 26, E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
K.Eikelboom, penningmeester  


Woord en Daad

Samen met onze partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika pakken we armoede aan. Benieuwd hoe we dat doen?
Ga naar de website van Woord en Daad https://www.woordendaad.nl/

Als Woord en Daad brengen we onze missie en visie tot uiting in kernwaarden en uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid.

Missie
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Visie
Als Bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

Kernwaarden
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om:
Mede-verantwoordelijkheid - verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
Mede-schepsel - schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
Mede-lijden - dichtbij en naast mensen die lijden
Rentmeesterschap - zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
Wederzijdse afhankelijkheid - onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking

Doel
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.