IMG_3666.jpg

Opdracht
In Mattheüs 28:19 staat: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen”. Deze woorden, het zendingsbevel, uitgesproken door Jezus Christus zelf, geven inhoud aan de laatste opdracht die Hij zijn volgelingen heeft meegegeven. En het is deze opdracht waaraan de evangelisatiecommissie praktisch en concreet invulling probeert te geven.

Activiteiten
Op verschillende manieren proberen we de boodschap van het evangelie te verkondigen aan onze randkerkelijke en seculiere naasten. Zo verspreiden wij evangelisatiemateriaal, organiseren we evangelisatiediensten en gaan we tijdens verschillende activiteiten in gesprek met mensen die de Heere Jezus nog niet persoonlijk hebben leren kennen. Daarnaast proberen we op een laagdrempelige manier met onze randkerkelijke leden in contact te komen door bijvoorbeeld een praatje te maken aan de deur.

Van ons allemaal
Tegelijkertijd vormt het zendingsbevel een gemeenschappelijke opdracht. Het is een oproep aan ons allemaal om onze naasten het evangelie te verkondigen. Daarom heeft de evangelisatiecommissie zich ook ten doel gesteld om de urgentie van deze opdracht kenbaar te maken binnen onze kerkelijke gemeente. Zo organiseren we een jaarlijkse toerustingsdienst maar we kijken ook verder dan onze eigen kerkmuren. Als christenen hebben we naast de hulp van de Heilige Geest ook de hulp van elkaar nodig om een licht in deze wereld te kunnen zijn. Daarom organiseren we verschillende activiteiten met andere kerkelijke gemeenten binnen Wapenveld. Zo vormen we samen een stad op een berg die niet verborgen kan blijven.

Commissieleden
Gert Tromp, contactpersoon, telefoon 06 420 123 84, zie de pagina 'Overige E-mailadressen' voor E-mailcontact
Mieke van der Rhee
Christiaan Keizer
Gerrit Veldwijk
Nienke van der Kamp
Lisanne Dijk