werkgroepen.jpg

1. Wat doen wij?                                                            Bekijk de projectvideo 'Leven met lef'         2014
    Wat betekend het praktisch?                                       Bekijk de projectvideo 'Delen in overvloed'  2016
    Commissieleden, bereikbaarheid.                                Bekijk de projectvideo 'Open je ogen' 2018
2. HGJB diaconaalproject 'Open je ogen' (2018).
    Alle data van de activiteiten inzien? Toets hier en ga naar de ‘Seizoenagenda’

1. Wat doen wij?
De HGJB commissie is een groep gemotiveerde én actieve gemeenteleden (van uiteenlopende leeftijden), speciaal samengesteld om het landelijke diaconale HGJB project  in de gemeente te introduceren en hiervoor activiteiten te ontplooien om zo vanuit de Hervormde gemeente een bijdrage te mogen leveren aan dit diaconale project. De HGJB is gewend te werken met jaarthema’s en eens in de 2 jaar wordt het diaconale project aan dit jaarthema gekoppeld. Het jaarthema staat dan ook centraal tijdens de gehele projectperiode, eerst in een stuk bezinning binnen de gehele gemeente en vervolgens tijdens alle acties die worden gehouden.

De commissie bereidt de bezinning voorafgaande aan de projectperiode samen met enkele afgevaardigden vanuit de diaconie en de predikant voor. Het thema wordt vervolgens binnen de gemeente geïntroduceerd, jong en oud worden op verschillende manieren bekend gemaakt met het thema en het project. Als individu, maar ook als gemeente gaan we samen kijken en leren we van mede- christenen en houden we onszelf een spiegel voor! Vaak pas nadat het thema persoonlijk voor je gaat spreken, ben je gemotiveerd om je ook daadwerkelijk in te zetten voor het project en je tijd en energie te delen. Zo’n projectperiode geeft binnen een gemeente ook het gevoel van “samen gemeente zijn”. Het motto is dus: eerst samen bezinning en vervolgens samen actie!

Vanuit de commissie worden er een aantal acties vastgelegd  en ervaring leert dat ook vanuit de gemeente (jong en oud) acties worden bedacht,  deze worden vervolgens in nauw overleg met de commissie uitgevoerd.

Een projectperiode (oktober t/m juni) wordt binnen de gemeente tijdens een speciale gelegenheid afgesloten, waar tevens de totale opbrengst van alle acties binnen het project bekend wordt gemaakt.

Wat betekent het praktisch?
De commissie bezoekt één van de landelijke startavonden van de HGJB en begint vervolgens haar eigen activiteiten. Tijdens de gehele periode wordt er maandelijks vergaderd en worden diverse activiteiten voorbereidt.

Na een gemeente brede startavond en vervolgens startzondag worden door de commissie alle  jeugdclubs, verenigingen en catechesegroepen (14+) bezocht. Het project wordt op een speciale, voor de diverse doelgroepen afgestemde, manier bekend gemaakt en we bezinnen ons samen over het thema. Tijdens de startzondag wordt de dienst afgestemd op het thema en bezinnen we ons als gemeente op het thema tijdens een leuke activiteit.

Na de bezinning is het dus tijd voor de acties. Zoals hierboven aangegeven worden er een aantal activiteiten door de commissie voorbereid, zoals een familiedag en een gezellige (rommel)markt. Daarnaast zijn leden van de commissie weer afgevaardigd of contactpersoon naar andere commissies die een actie t.b.v. het project willen uitvoeren. Te denken valt aan een 24-uur actie vanuit de Treffer jeugd of een open atelier van De Kleiboets. Ook vanuit de vrouwen-, mannenvereniging of op persoonlijke titel worden er activiteiten ontplooit. Als commissie houden we graag contact en bereiden we graag met hen de actie voor of denken we hierin mee.

Actief? Dat zeer zeker, maar vooral dankbaar als we aan het eind van een projectperiode terugkijken op wat God ons heeft gegeven. In elkaar en vooral ook gezamenlijk voor onze medechristenen elders op de wereld.

Commissieleden
Mark Borreman (voorzitter)    
Arien Eilander Tel. 447 99 62 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Wim Buter    
Gerrit Fiks    
Erik Horst    
Benny Mulder    
Carolien Prins    
Marja Schuurman    
Arnold Smit    


2. HGJB diaconaal project 'Open je ogen' (2018)
     (Volgend project in 2020)
Open je ogen, het jaarthema waarmee we ook het winterseizoen in 2017 mee zijn begonnen. Weet u het nog? Er zijn 3 pijlers: open je ogen voor God, open je ogen voor de gelovige ander en open je ogen voor de wereld om ons heen.

We zien de mensen om ons heen, op je werk, in de kerk, fietsend door Wapenveld, op vakantie. Heerlijk mensen kijken op een terrasje met een kopje koffie erbij... Maar in hoeverre zie je ook echt de mens? Ben je betrokken op hem of haar? Weet je van zijn moeite en van haar verdriet, blijdschap? We oordelen zo snel op iemands uiterlijk of afkomst, maar als we nu eens moeite deden om het innerlijk te bekijken. Ga gewoon eens in gesprek met elkaar. Kijk eens goed de wereld in, zie je bijv. het leed in Egypte? Een land waar het Christendom al eeuwen bestaat maar wat steeds meer onder druk komt te staan, u kent nog vast wel de bloedige beelden van de aanslagen op Christenen in de kerk van Egypte. Deze Christenen zien de nood van de mensen om hun heen, zijn wakker geschud en veel kerken daar zijn nu actief op het gebied van medische zorg, kinderopvang of onderwijs.
En u? Ziet u de nood van deze Christenen en daartegenover de vrijheid van u zelf?
Toch alle reden om te delen (terugdenkend naar het diaconale project van 2016… delen in overvloed) en hen te helpen?

Daarom aan alle gemeenteleden de oproep om dit jaar op je eigen tijd en wijze mee te helpen in het diaconale project “Open je ogen”. D.m.v. bewustwording, eigen acties óf vanuit de verenigingen, meehelpen met de rommelmarkt etc. Er zijn zoveel manieren om te helpen.

Bekijk jezelf eens in de spiegel en besef wat jij voor een ander kan doen. Je ogen heb je nodig om de ander te zien, je hart om bewogen te worden met de ander en je handen om voor hen wat te kunnen betekenen, praktisch maar vooral ook in gebed. Want voor dit gehele project geldt: aan Zijn zegen is alles gelegen!

Commissie HGJB project