werkgroepen.jpg

1. Wat doen wij?                                                            Bekijk de projectvideo 'Leven met lef'         2014
    Wat betekend het praktisch?                                        Bekijk de projectvideo 'Delen in overvloed'  2016
    Commissieleden, bereikbaarheid.
2. HGJB diaconaalproject 'Delen in overvloed' (2016).
    Alle data voor 2018 zijn te vinden op de homepage via de toets ‘Seizoenagenda’s’ , voor zover bekend.

1. Wat doen wij?
De HGJB commissie is een groep gemotiveerde én actieve gemeenteleden (van uiteenlopende leeftijden), speciaal samengesteld om het landelijke diaconale HGJB project  in de gemeente te introduceren en hiervoor activiteiten te ontplooien om zo vanuit de Hervormde gemeente een bijdrage te mogen leveren aan dit diaconale project. De HGJB is gewend te werken met jaarthema’s en eens in de 2 jaar wordt het diaconale project aan dit jaarthema gekoppeld. Het jaarthema staat dan ook centraal tijdens de gehele projectperiode, eerst in een stuk bezinning binnen de gehele gemeente en vervolgens tijdens alle acties die worden gehouden.

De commissie bereidt de bezinning voorafgaande aan de projectperiode samen met enkele afgevaardigden vanuit de diaconie en de predikant voor. Het thema wordt vervolgens binnen de gemeente geïntroduceerd, jong en oud worden op verschillende manieren bekend gemaakt met het thema en het project. Als individu, maar ook als gemeente gaan we samen kijken en leren we van mede- christenen en houden we onszelf een spiegel voor! Vaak pas nadat het thema persoonlijk voor je gaat spreken, ben je gemotiveerd om je ook daadwerkelijk in te zetten voor het project en je tijd en energie te delen. Zo’n projectperiode geeft binnen een gemeente ook het gevoel van “samen gemeente zijn”. Het motto is dus: eerst samen bezinning en vervolgens samen actie!

Vanuit de commissie worden er een aantal acties vastgelegd  en ervaring leert dat ook vanuit de gemeente (jong en oud) acties worden bedacht,  deze worden vervolgens in nauw overleg met de commissie uitgevoerd.

Een projectperiode (oktober t/m juni) wordt binnen de gemeente tijdens een speciale gelegenheid afgesloten, waar tevens de totale opbrengst van alle acties binnen het project bekend wordt gemaakt.

Wat betekent het praktisch?
De commissie bezoekt één van de landelijke startavonden van de HGJB en begint vervolgens haar eigen activiteiten. Tijdens de gehele periode wordt er maandelijks vergaderd en worden diverse activiteiten voorbereidt.

Na een gemeente brede startavond en vervolgens startzondag worden door de commissie alle  jeugdclubs, verenigingen en catechesegroepen (14+) bezocht. Het project wordt op een speciale, voor de diverse doelgroepen afgestemde, manier bekend gemaakt en we bezinnen ons samen over het thema. Tijdens de startzondag wordt de dienst afgestemd op het thema en bezinnen we ons als gemeente op het thema tijdens een leuke activiteit.

Na de bezinning is het dus tijd voor de acties. Zoals hierboven aangegeven worden er een aantal activiteiten door de commissie voorbereid, zoals een familiedag en een gezellige (rommel)markt. Daarnaast zijn leden van de commissie weer afgevaardigd of contactpersoon naar andere commissies die een actie t.b.v. het project willen uitvoeren. Te denken valt aan een 24-uur actie vanuit de Treffer jeugd of een open atelier van De Kleiboets. Ook vanuit de vrouwen-, mannenvereniging of op persoonlijke titel worden er activiteiten ontplooit. Als commissie houden we graag contact en bereiden we graag met hen de actie voor of denken we hierin mee.

Actief? Dat zeer zeker, maar vooral dankbaar als we aan het eind van een projectperiode terugkijken op wat God ons heeft gegeven. In elkaar en vooral ook gezamenlijk voor onze medechristenen elders op de wereld.

Commissieleden
Mark Borreman (voorzitter)    
Arien Eilander Tel. 447 99 62 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., contactpersoon  
Eilert van Berkum    
Wim Buter    
Gerrit Fiks    
Erik van der Horst    
Marja Schuurman    
Arnold Smit    
Geertje van der Wal    


2. HGJB diaconaal project 'Delen in overvloed' (2016)

In de wereld wordt het stil,IMG 0011IMG 0030
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.               Bekijk de video 'Delen in overvloed'
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.                      

Bij jong en oud zijn er met veel creativiteit activiteiten gerealiseerd om opbrengsten te verzamelen voor het project 'Delen in overvloed'

Klik hier als je de video hiervan wilt bekijken (wordt nog geactiveerd)

Tijdens de afsluitingsavond hebben we als gemeente dit lied gezongen, exact de kern van het HGJB project waar we in de afgelopen maanden in onze gemeente mee bezig zijn geweest. Vanuit de liefde en talenten die God ons geeft de ander dienen! Hoe? Gewoon door dichtbij jezelf/je eigen talenten te blijven, maar soms ook door over de drempel/je comfortzone te stappen… doen wat God wil dat je doet én Hij zal jou er ook de kracht voor geven. Durven om in het krachtveld te treden, zoals ons afgelopen zondag werd verteld.

Dat is wat we ons de afgelopen maanden bewust zijn geworden. Kerken en personen in Colombia, Mexico en Nederland hebben ons een voorbeeld gegeven en wij? Durven wij ook te dienen? te delen? te doen?

Na dit stukje bewustwording zijn we ook daadwerkelijk gaan “doen”, actie voeren om de projecten in bovengenoemde landen financieel te kunnen ondersteunen. Met grote dankbaarheid mochten we tijdens de afsluitingsavond een totaalopbrengst van 10.980 euro bekend maken. Maar we zijn ons er volop van bewust dat het niet alleen om deze opbrengst gaat. Zo’n project geeft veel meer in de gemeente, het gevoel van “gemeente-zijn” en samen aan het werk te zijn, te bouwen aan Gods Koninkrijk. Ieder op zijn/haar eigen manier. Jongeren die leuke acties hebben bedacht en uitgevoerd, we zijn trots op ze!

Verschillende gemeenteleden die hun creativiteit hebben laten zien én hun creaties hebben verkocht t.b.v. het project. Maar ook zoveel gemeenteleden die op verschillende manieren hebben geholpen tijdens de Veluwse koffietafel, familiedag, vrouwenontbijt, mannen-event, inname dag, rommelmarkt en afsluitingsavond. Ondernemers die het project financieel ondersteunen. De betrokkenheid van de (oud)predikanten in onze gemeente en de grote betrokkenheid van zoveel gemeenteleden doet goed. Het project werd breed gedragen, waardoor al deze momenten als een bijzondere zegen binnen onze gemeente voelden.

Gemeenteleden, jong en oud, we zijn jullie dankbaar voor alle positieve inbreng en inzet voor deze gehele actieperiode. Bovenal zijn we God dankbaar, dat Hij ons als gemeenteleden aan elkaar gegeven heeft met het doel om samen Hem te mogen dienen en van daaruit ook samen én persoonlijk te mogen delen en getuigen! Zodat de wereld om ons heen Zijn onuitputtelijke en onmeetbare liefde ziet!

Heer, laat ons méér een dienaar zijn,
voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn.
Met hartstocht voor gerechtigheid,
met daden van barmhartigheid.

Laat dat ook ons persoonlijke gebed zijn en blijven!
Delen is vermenigvuldigen!

Eilert van Berkum, Mark Borreman, Wim Buter, Gerrit Fiks, Erik Horst, Carolien Prins, Marja Schuurman, Arnold Smit en Arien Eilander