IMG_3666.jpg

1. Geef hoop! 
    Alle data van de activiteiten kan je zien je op de seizoen agenda.
2. Wat doen wij?                                Bekijk de projectvideo 'Leven met lef'         2014
    Wat betekend het praktisch?           Bekijk de projectvideo 'Delen in overvloed'  2016
    Commissieleden, bereikbaarheid.    Bekijk de projectvideo 'Open je ogen'          2018                         

1. Geef hoop!
Het diaconale HGJB project van 2020!
Vorig jaar werd er met het landelijke HGJB project geld ingezameld voor het project Chiyembekezo.
Vanuit de IGREJA REFORMADA (de kerk in Mozambique) zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.
Vanuit onze gemeente in Wapenveld helpen we altijd graag mee aan deze diaconale projecten van de HGJB en de commissie ging dus ook volop van start. Totdat….

Zondag 1 maart 2020, een bijzondere startzondag om het project in onze gemeente op te starten.
Maar het werd al snel anders. 13 maart 2020, vanwege het opkomende coronavirus een lockdown. Dit gaf een andere wending aan de geplande acties rondom het project en de commissie moest besluiten geen verdere activiteiten meer te op te starten.

Toch heeft de HGJB landelijk via andere wegen een mooi bedrag van 129.000 euro ontvangen voor dit project, waarmee er zo’n 12.900 Bijbels uitgedeeld kunnen worden en 6.450 coronapakketten uitgedeeld zijn.

Dus kijken we nu vooruit…

De HGJB komt in september 2022 met een nieuw Diaconaal Project
Door de coronacrisis zijn de voorbereidingen voor het nieuwe Diaconaal project niet mogelijk geweest. In de komende maanden hoopt de HGJB samen met de GZB de eerste voorbereidingen te kunnen treffen voor een nieuw project. Dit betekent concreet dat we als gemeente van Wapenveld vanaf D.V. september 2022 hiermee aan de slag kunnen gaan

Voor (toekomstige) informatie over de activiteiten van het diaconaal project zie de rubriek 'Agenda uitgelicht'
Commissie HGJB project

2. Wat doen wij?
De HGJB commissie is een groep gemotiveerde én actieve gemeenteleden (van uiteenlopende leeftijden), speciaal samengesteld om het landelijke diaconale HGJB project  in de gemeente te introduceren en hiervoor activiteiten te ontplooien om zo vanuit de Hervormde gemeente een bijdrage te mogen leveren aan dit diaconale project. De HGJB is gewend te werken met jaarthema’s en eens in de 2 jaar wordt het diaconale project aan dit jaarthema gekoppeld. Het jaarthema staat dan ook centraal tijdens de gehele projectperiode, eerst in een stuk bezinning binnen de gehele gemeente en vervolgens tijdens alle acties die worden gehouden.

De commissie bereidt de bezinning voorafgaande aan de projectperiode samen met enkele afgevaardigden vanuit de diaconie en de predikant voor. Het thema wordt vervolgens binnen de gemeente geïntroduceerd, jong en oud worden op verschillende manieren bekend gemaakt met het thema en het project. Als individu, maar ook als gemeente gaan we samen kijken en leren we van mede- christenen en houden we onszelf een spiegel voor! Vaak pas nadat het thema persoonlijk voor je gaat spreken, ben je gemotiveerd om je ook daadwerkelijk in te zetten voor het project en je tijd en energie te delen. Zo’n projectperiode geeft binnen een gemeente ook het gevoel van “samen gemeente zijn”. Het motto is dus: eerst samen bezinning en vervolgens samen actie!

Vanuit de commissie worden er een aantal acties vastgelegd  en ervaring leert dat ook vanuit de gemeente (jong en oud) acties worden bedacht,  deze worden vervolgens in nauw overleg met de commissie uitgevoerd.

Een projectperiode (oktober t/m juni) wordt binnen de gemeente tijdens een speciale gelegenheid afgesloten, waar tevens de totale opbrengst van alle acties binnen het project bekend wordt gemaakt.

Wat betekent het praktisch?
De commissie bezoekt één van de landelijke startavonden van de HGJB en begint vervolgens haar eigen activiteiten. Tijdens de gehele periode wordt er maandelijks vergaderd en worden diverse activiteiten voorbereidt.

Na een gemeente brede startavond en vervolgens startzondag worden door de commissie alle  jeugdclubs, verenigingen en catechesegroepen (14+) bezocht. Het project wordt op een speciale, voor de diverse doelgroepen afgestemde, manier bekend gemaakt en we bezinnen ons samen over het thema. Tijdens de startzondag wordt de dienst afgestemd op het thema en bezinnen we ons als gemeente op het thema tijdens een leuke activiteit.

Na de bezinning is het dus tijd voor de acties. Zoals hierboven aangegeven worden er een aantal activiteiten door de commissie voorbereid, zoals een familiedag en een gezellige (rommel)markt. Daarnaast zijn leden van de commissie weer afgevaardigd of contactpersoon naar andere commissies die een actie t.b.v. het project willen uitvoeren. Te denken valt aan een 24-uur actie vanuit de Treffer jeugd of een open atelier van De Kleiboets. Ook vanuit de vrouwen-, mannenvereniging of op persoonlijke titel worden er activiteiten ontplooit. Als commissie houden we graag contact en bereiden we graag met hen de actie voor of denken we hierin mee.

Actief? Dat zeer zeker, maar vooral dankbaar als we aan het eind van een projectperiode terugkijken op wat God ons heeft gegeven. In elkaar en vooral ook gezamenlijk voor onze medechristenen elders op de wereld.

Commissieleden
Mark Borreman (voorzitter)  
Arien Eilander, tel. 447 99 62    E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'     
Wim Buter  
Gerrit Fiks 
Erik Horst 
Benny Mulder 
Gea van de Lang
Marja Schuurman