leven-en-zorgen.jpg

* Lid van het moderamen

Wijk Noord:
Ds. is vacant * ,voorzitter van het moderamen (dagelijks bestuur)
Kerkstraat 2, 8191LV Wapenveld
Tel. (038)         , E-mail:
Neem voor pastorale hulp contact op met uw wijkouderling.

Wijk Zuid:
Ds. is vacant *  waanemend is proponent H. Krooneman (32) uit 't Harde
Gruttoweg ............
Neem voor pastorale hulp contact op met uw wijkouderling.

Telefoonnummers en E-mailadressen kunt u vinden op pagina 'Gemeentelijke wijken.