middengroep.jpg

Fijn dat je deze pagina bezoekt, we hopen dat jouw interesse gewekt wordt als je verder leest over onze vrouwenvereniging Jodai. Alle data zien? Zie de seizoenagenda van Jodai.

In onze samenleving komt veel op ons af, ook in ons christen zijn. Dat vraagt steeds om keuzes maken en het bepalen van allerlei standpunten. Hoe ben ik christen in de gezondheidszorg of in een doordravende 24 uurs economie? Hoe leef ik in geloofsvertrouwen op de HEERE in een samenleving die steeds meer antichristelijk wordt? Vragen die we ons allemaal wel eens stellen. En wat zou je dan graag wat meer Bijbelkennis willen hebben: wat zegt de Bijbel, wat zegt God over alle vragen in deze hedendaagse tijd. Wat is er fijner om naast je drukke werkzaamheden tijd te maken voor God?

Jodai is een vrouwenvereniging voor jonge vrouwen van ongeveer 20/25 jaar tot 50 jaar. We komen één keer in de twee weken bij elkaar. De avonden beginnen om 20.00 uur met een open inloop. Dan is er eerst gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers gezellig samen te zijn. Vervolgens openen we de avond met gebed, zingen we en lezen we uit de Bijbel. De vragen van de bijbelstudie bespreken we in kleine groepjes. Rond 21.30 sluiten we de avond af met gebed. Er is ook ruimte om zelf met een onderwerp te komen waar je graag over wilt leren of over door wilt praten met anderen.

Dus... Waarom de avonden bezoeken?
- Om samen sterk te staan en te willen leren vanuit Gods Woord.
- Om ge-/versterkt te worden in je geloof zodat dat uit mag werken naar je omgeving.
- Om samen één gemeente te zijn.

Contacten
Eveline Keizer  tel. 06-27573105   Ga voor E-mailadres naar pagina Contact
Annerieke Tromp