IMG_3666.jpg

Het werk van de zendings commissie
Tot de taak van de gemeente behoort ook de verbreiding van het Evangelie onder hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad geeft de zendingscommissie gestalte aan deze zendings-opdracht. De Zendingscommissie behartigt de belangen van inwendige en uitwendige zending (IZB en GZB). Ze verzorgt de inning van contributies, verkoop van dagboekjes/kalenders (“Een handvol koren”), ledenwerving etc. Ook plaatst de commissie, in overleg met de betrokkenen, zendings-busjes bij feestelijke bijeenkomsten als huwelijken en huwelijksjubilea.

In de hal van de kerk zijn twee zendingsbussen aangebracht. Hierdoor is er iedere zondag ook een zendingscollecte! Gebruikte postzegels en oude prentbriefkaarten voor de zending kunnen worden afgedragen aan de leden van de zendingscommissie. Gebruikte postzegels kunnen ook in de speciale doos in de hal van de kerk gedaan worden.
Uw giften zijn hartelijk welkom! Het IBAN nummer is: NL06 RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zend.Comm. Ned. Herv. Gem. Wapenveld.

Zendingsbussen in de hal van de kerk
Stand van de zendingsbussen, zie de info in de kerkbode
Daarnaast komen er ook digitaal veel giften binnen, hartelijk dank voor uw trouwe bijdragen.

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n 30.000 euro op. De moeite waard dus!
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten.
• Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck,
Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
De postzegels en kaarten kunt u in het kistje rechts naast de zwarte boekenkast in de hal van de kerk doen (postzegels graag in een envelop of zakje, dus niet los erin gooien!)
Voor meer informatie zie: www.gzb.nl/kaartenactie 

Gerard en Janneke de Wit in SchwerinFamilie de Wit
“Wij zijn Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit. We zijn 18 februari 2018 uitgezonden naar Noordoost-Duitsland. Na beiden meerdere jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, is ons hart opengegaan voor de geestelijke, materiële en sociale nood in de ex-communistische Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. We verlangen ernaar om via ons leven Gods liefde te delen in een gebied waar God een grote onbekende geworden is.

We wonen in het centrum van de hoofdstad Schwerin, waar we ons, in samenwerking met de FeG (Freie evangelische Gemeinde), onder meer bezighouden met het faciliteren van een Kindertafel, een naschoolse opvang voor kinderen die in de meeste gevallen onder de armoedegrens opgroeien. Ook willen we ons gaan oriënteren op verdere mogelijkheden voor gemeenschapsvorming in de deelstaat.”

We wensen u en jullie een goede start van het nieuwe winterwerkseizoen. Veel zegen bij de verenigingen, clubs, diensten e.d. Wees gezegend, om weer tot zegen te zijn voor mensen om u heen (zeker voor mensen die Jezus nog niet kennen!).“
Groet, Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit

We zullen regelmatig nieuwsbrieven gaan verspreiden maar familie De Wit is ook online te volgen:

Lees ook de maandelijkse gebedsbrief op deze website
Op Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin  
Of via de site van de GZB: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit  
Het adres van familie De Wit is:
Familie G. de Wit, Rahlstedter Straße 22, 19057 Schwerin

Commissie
Dhr. J. van der Beek, voorzitter, tel. 447 93 86 (namens de diaconie)
Mevr. E. Boer, secretaresse, tel. 06 179 199 18       E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
Mevr. E. Cornelissen, penningmeester, tel. 447 89 49 
Dhr. M. Vos, lid
Mevr. J. Vos, lid