IMG_3666.jpg

Het werk van de zendings commissie                        Weblog Gerard en Janneke de Wit, Schwerin (Duitsland)
Tot de taak van de gemeente behoort ook de verbreiding van het Evangelie onder hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad geeft de zendingscommissie gestalte aan deze zendings-opdracht. De Zendingscommissie behartigt de belangen van inwendige en uitwendige zending (IZB en GZB). Ze verzorgt de inning van contributies, verkoop van dagboekjes/kalenders (“Een handvol koren”), ledenwerving etc. Ook plaatst de commissie, in overleg met de betrokkenen, zendings-busjes bij feestelijke bijeenkomsten als huwelijken en huwelijksjubilea. In de hal van de kerk zijn twee zendingsbussen aangebracht. Hierdoor is er iedere zondag ook een zendingscollecte! Gebruikte postzegels en oude prentbriefkaarten voor de zending kunnen worden afgedragen aan de leden van de zendingscommissie. Gebruikte postzegels kunnen ook in de speciale doos in de hal van de kerk gedaan worden.

Foto's van de zendingsCie activiteiten zijn te vinden in het fotoboek. Toets hier en ga naar het fotoboek.
Uw giften zijn hartelijk welkom! Het IBAN nummer is: NL06 RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zend.Comm. Ned. Herv. Gem. Wapenveld.

Nieuws over het zendingswerk

Zendingsbussen in de hal van de kerk.
Geen info ontvangen.

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n 30.000 euro op. De moeite waard dus!
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten.
• Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck,
Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

De postzegels en kaarten kunt u in het kistje rechts naast de zwarte boekenkast in de hal van de kerk doen (postzegels graag in een envelop of zakje, dus niet los erin gooien!)
Voor meer informatie zie: www.gzb.nl/kaartenactie 

Gerard en Janneke de Wit in Schwerin
“Wij zijn Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit. We zijn 18 februari 2018 uitgezonden naar Noordoost-Duitsland. Na beiden meerdere jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, is ons hart opengegaan voor de geestelijke, materiële en sociale nood in de ex-communistische Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. We verlangen ernaar om via ons leven Gods liefde te delen in een gebied waar God een grote onbekende geworden is. 

We wonen in het centrum van de hoofdstad Schwerin, waar we ons, in samenwerking met de FeG (Freie evangelische Gemeinde), onder meer bezighouden met het faciliteren van een Kindertafel, een naschoolse opvang voor kinderen die in de meeste gevallen onder de armoedegrens opgroeien. Ook willen we ons gaan oriënteren op verdere mogelijkheden voor gemeenschapsvorming in de deelstaat.”

Ondertussen zijn we als gemeente gestart met de ondersteuning van de familie De Wit in Schwerin.
Ze zijn inmiddels een beetje gewend en met hun werkzaamheden begonnen.
In hun laatste nieuwsbrief kijken ze dankbaar terug op de eerste vijf maanden in Schwerin.
Ook bedanken ze iedereen voor alle steun en betrokkenheid bij hun werk. We hopen dat u uw betrokkenheid zult blijven tonen, net zoals u dat gedaan hebt bij het werk van ds. en mevr. Schaafsma.

We zullen de nieuwsbrieven gaan verspreiden maar familie De Wit is ook online te volgen :
Op Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin 
Of via de site van de GZB: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit 

Het adres van familie De Wit is:
Familie G. de Wit
Johannesstrasse 9, 19053 Schwerin, Duitsland

Via de mail kregen we bericht van Gerard en Janneke waarin ze u als gemeente bedanken:
“Vanuit Schwerin een hartelijke groet voor u en jullie. Het is fijn om deze groet te kunnen schrijven omdat we heel dankbaar zijn dat u en jullie ons steunen. Met enige regelmaat ontvangen we dan ook al berichten uit jullie gemeente d.m.v. een kaartje of mailtjes of hebben we zelfs bezoek ontvangen. 

Maar nog meer dankbaar zijn we voor jullie gebed. We raken er steeds meer van overtuigd dat gebed de motor is van onze uitzending. God is zo hard bezig om mensen aan te raken hier in Schwerin! Ons gebed is dan ook dat God zijn Koninkrijk steeds meer laat doorbreken.
Met ons als gezin gaat het goed. Lisa en Aron gaan sinds een paar weken naar de Kita, een dagopvang. Lisa gaat daar naar een soort kleuterschool. Ze hebben er daar erg naar hun zin. De Duitse taal pakken ze heel snel en goed op. Lars groeit al weer hard en begint langzaam wat in beweging te komen. Hij wordt komende maand dan ook al weer 1 jaar!

Wijzelf zijn volop bezig met taal- en cultuurstudie, met de Kindertafel en het Patchworkcenter, zie blogs en nieuwsbrieven. (Hier kunt u zich voor aanmelden via onze website www.gzb.nl/gerardenjannekedewit).
Daarnaast zijn we ons nu volop aan het oriënteren op waar God ons voor langere tijd wil hebben. Is dat in een buitenwijk van Schwerin, in het centrum of in een andere stad of dorp in de omgeving? We bezoeken verschillende gemeentes en projecten, bidden veel en stellen ons open op, zodat God de ruimte krijgt om te spreken. Wilt u bidden dat we Gods stem mogen verstaan, zodat we Hem op de juiste plek mogen dienen?

We wensen u en jullie een goede start van het nieuwe winterwerkseizoen. Veel zegen bij de verenigingen, clubs, diensten e.d. Wees gezegend, om weer tot zegen te zijn voor mensen om u heen (zeker voor mensen die Jezus nog niet kennen!).“
Groet, Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit

Commissie
Dhr. J. van der Beek, voorzitter, tel. 447 93 86 
Mevr. W. van Wijnen, secretaresse, tel. 447 82 99        Voor E-mailadres ga naar pagina Contact 
Mevr. E. Cornelissen, penningmeester, tel. 447 89 49 
Vacant, afgevaardigde diaconie 
Vacant, lid 
Mevr. H. van der Vrugt, lid 


Kerk in een vuilniswijk
Veel mensen in Egypte trekken van het platteland naar de hoofdstad Caïro, in de hoop op een beter bestaan. Vaak vinden ze helemaal geen werk of worden ze slecht betaald. Velen van hen komen terecht in vuilniswijken, maar mensen leven van het scheiden van afval.

In deze wijken is meestal geen kerk. Daarom is de presbyteriaanse kerk van Egypte een kerkplantingsproject begonnen in de vuilniswijken van Caïro. Op acht plekken ontstaan zo nieuwe gemeenten. Marian (19) is dolblij: “Ik ben lang op zoek geweest naar een gemeente, maar kon die niet vinden. Ver reizen kan ik niet betalen. In deze nieuwe gemeente ben ik echt op mijn plek. Het is een familie. Met elkaar zoeken we hoe we kunnen geloven. Christen zijn is niet gemakkelijk in Egypte, mensen maken je het soms moeilijk. In de gemeente helpen en bemoedigen we elkaar!”

Op gzb.nl/midden-oosten staat een filmpje over Marian en haar nieuwe gemeente. Wilt u het kerkplantingsproject in Caïro steunen? Maak dan een gift over op NL91INGB0690762445 o.v.v. gemeentestichting Caïro. Hartelijk dank!

IJs met kippenvel
Annelies en Sijmen den Hartog werken als gemeentestichters in Thailand. Ze vertellen over een bijzondere ontmoeting.

“Bij de plaatselijke ijssalon worden we altijd vrolijk begroet. Niet omdat we zulke trouwe klanten zijn, maar vanwege de altijd opgewekte eigenares. Vandaag blijft het echter even stil voordat de vrouw ons begroet, daarna gevolgd door: ‘Ik krijg helemaal kippenvel!’ Wat is er aan de hand?

De vrouw vertelt dat ze die ochtend is gebeld door haar jongere broer. Hij woont en werkt in Bangkok. Vanmorgen heeft hij verteld dat hij christen is geworden. Samen met zijn vrouw. De eigenares van de ijssalon en haar vader, die bij haar woont, zijn er ondersteboven van. Aankomend weekend komt de broer op bezoek. Wat nu? De vrouw had aan ons gedacht en aan onze gemeente in Manchakhirie. Ze was van plan ons op te zoeken om te vragen wat ze moest doen en of zij misschien naar de kerk konden komen. En kijk, nu staan we opeens op de stoep!

We danken God die deze ontmoeting geleid heeft! En we vertellen haar alvast iets over het christelijke geloof.

Meestal ontmoeten wij mensen die God hebben leren kennen en hun familie hiervan op de hoogte willen brengen. Vaak wordt dit als een grote barrière gezien: hoe reageren mijn ouders, mijn grootouders, de andere familieleden? Dit keer staan we aan de andere kant. Er zijn veel vragen, maar de familie staat open om de broer te blijven ontmoeten en te ontdekken wat een leven met de Heere Jezus betekent. En wij blijven af en toe een ijsje eten, want wie weet wat voor plan God de volgende keer heeft.”

Meer lezen over het werk van Sijmen en Annelies den Hartog in Thailand? Kijk op www.oversea.nl.