gemeente.jpg

De Kerkrentmeesters van de gemeente hebben de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente, zoals het beheer van de gebouwen, traktement en salarissen en de bijdrage die jaarlijks moet worden afgedragen aan de Protestantse Kerk in Nederland. In de afgelopen jaren is er door de kerkelijke gemeente enorm veel gedaan:

-1997, de pastorie aan de Gruttoweg gereed gekomen.
-2000, de kerkzaal voorzien van een ventilatiesysteem.
-2004, een nieuwe ruimte gecreëerd voor de jeugd en de grote zaal van het kerkelijk centrum gerenoveerd.
-2015, de verwarming van de kerkzaal geheel gerenoveerd en energiezuinig gemaakt.
-2016, het kerkelijk centrum via groot onderhoud aan de huidige eisen aangepast.
-2017, grootonderhoud van de keuken en plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerkzaal.
-2020, opname apparatuur voor de livestream in de kekzaal geinstalleerd.

Het college van Kerkrentmeesters is dankbaar dat de gemeente haar steeds in staat heeft gesteld dit alles te kunnen verwezenlijken. Mede door de inzet van vele vrijwilligers is dit mogelijk geworden.

Wilt u meer informatie over het werk van de Kerkrentmeesters? Kijk op de andere pagina's van deze rubriek of neem contact op met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.