gemeente.jpg

De Kerkrentmeesters van de gemeente hebben de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente, zoals het beheer van de gebouwen, traktement en salarissen en de bijdrage die jaarlijks moet worden afgedragen aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Bankgegevens
Diaconie                                               NL 78 RABO 0326 5175 29   
Kerkrentmeesters                                  NL 85 RABO 0326 5854 00
Vrijwillige bijdrage                                 NL 64 RABO 0326 5000 30
Solidariteitskas belijdende leden             NL 73 INGB 0000 3391 76
Solidariteitskas doopleden                      NL 57 INGB 0000 3388 82