gemeente.jpg

In de morgendienst wordt er vóór de preek twee keer gecollecteerd. De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede voor de Kerkrentmeesters

Tijdens de middag- of avonddienst wordt er vóór de preek één keer gecollecteerd voor de Kerkrentmeesters.

De collecte aan de uitgang heeft doorgaans een speciale diaconale of kerkrentmeesterlijke bestemming. Alle collecten worden hartelijk aanbevolen!

In de erediensten op feestdagen wordt er zoals op een zondag gecollecteerd.