gemeente.jpg

Als Hervormde Gemeente in Wapenveld zijn wij verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Wij willen naar elkaar omzien en elkaar tot steun zijn.

Soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld behoefte zijn aan een tijdelijke predikant of kerkelijk werker. Of er is behoefte aan een bijdrage om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken.
Vanuit de Solidariteitskas worden gemeenten geholpen, die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat wij solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten of omdat wij deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt voor bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart.

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00 van de leden, waarvan wij voor ieder belijdend lid € 5,00 verplicht moeten afdragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het (eventuele) voordelige saldo tussen de ontvangsten en de verplichte afdracht komt ten goede aan onze eigen gemeente.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten als ook het plaatselijke en bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk?

De actie “Solidariteitskas“ wordt jaarlijks in de maand mei gehouden en hiervoor worden in onze gemeente alle belijdende- en doopleden van 18 jaar en ouder aangeschreven.

U kunt uw bijdrage overmaken op de volgende rekeningen:

Belijdende leden : NL73 INGB 0000 3391 76
of
Doopleden         : NL57 INGB 0000 3388 82

Wilt u meer informatie over de Solidariteitskas, neemt u dan gerust contact op met één van de kerkrentmeesters, onder andere Johan van der Beek telefoon 4479119.

Met een vriendelijke groet, het College van Kerkrentmeesters.