gemeente.jpg

Mits bekend en/of aangeleverd worden alle kerkelijke activiteiten binnen Hervormd Wapenveld in de Veluwse Kerkbode vermeld.

Ds. Gerling heeft de redactie van de berichten van Hervormd Wapenveld. Een ieder wordt dringend verzocht om de berichten die onze gemeente aangaan steeds vóór maandag 08.00 uur aan te leveren. Dit kan via E-mail (ga hiervoor naar pagina Contact). Dit mailadres is gekoppeld aan het mailadres van zowel van ds. Gerling als dat van (nu vacante) 2e predikant. Dat maakt dat zij meteen beiden op de hoogte zijn van de kopij.

Opgave van een nieuw abonnement via E-mail (ga hiervoor naar pagina Contact) of bij dhr. H. Boer, telefoon 447 98 52.

Naast kerkelijke berichten is het goed een verantwoord kerkelijk weekblad te lezen, dat informeert over het kerkelijk en geestelijk leven in onze kerk en ons land, en opbouwende artikelen geeft over vele facetten van het leven. Nadere informatie hierover bij uw wijkouderling of bij de predikant.