gemeente.jpg

Kerkdiensten meebeleven via de livestream
Alle kerkdiensten worden uitgezonden via de livestream en het You Tube kanaal van de gemeente. Ook is het mogelijk de livestream op een later tijdstip te bekijken. Ga hiervoor naar de sneltoets op de homepage van deze website.

Kerkdiensten meebeluisteren via 'Kerkdienst gemist'
Kerkdiensten online beluisteren is heel gemakkelijk via Kerkdienstgemist.nl. Bij elke kerkdienst staat informatie over de kerk vermeld, evenals wanneer de volgende uitzending zal plaatsvinden. Zo hoeft u dus nooit meer een dienst te missen en kunt u ook eerdere uitzendingen terugluisteren.

Kerkradio
Voor langdurig zieken en ouderen die niet zelf meer naar de kerk kunnen komen is het mogelijk kerkradio aan te vragen. Na overleg zal dan de apparatuur voor het beluisteren van de kerkdiensten (ook trouwdienst e.d.) worden geplaatst.

Het is een systeem bestaande uit een ontvanger met een luisterkastje wat overal in het huis, waar een stopcontact aanwezig is, kan worden neergezet. Hiervoor is bij plaatsing éénmalig een bijdrage verschuldigd van € 25,- en vervolgens betaalt men per kwartaal een abonnementsprijs van € 25,-. Voor hen die door een operatie tijdelijk niet naar de kerk kunnen gaan wordt de mogelijkheid geboden om voor bepaalde periode een kerkradio te aan te vragen.

Voor meer informatie, over de beschikbaarheid of technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met:kerkrentmeester Mark van der Beek, Telefoon 06 15 82 79 00, voor E-mailadres ga naar pagina Contact.