gemeente.jpg

Kerkradio
Voor langdurig zieken en ouderen die niet zelf meer naar de kerk kunnen komen is het mogelijk kerkradio aan te vragen. Na overleg zal dan de apparatuur voor het beluisteren van de kerkdiensten (ook trouwdienst e.d.) worden geplaatst.

Het is een systeem bestaande uit een ontvanger met luisterkastje wat overal in het huis waar een stopcontact aanwezig is kan worden neergezet. Hiervoor is bij plaatsing éénmalig een bijdrage verschuldigd van € 25,- en vervolgens betaalt men per kwartaal een abonnementsprijs van € 25,-. Voor hen die door een operatie tijdelijk niet naar de kerk kunnen gaan, wordt de mogelijkheid geboden om voor bepaalde periode een kerkradio te aan te vragen.

Voor meer informatie en over de beschikbaarheid van kerkradio kunt u contact opnemen met:
kerkrentmeester J. van der Beek, telefoon 447 91 19, voor E-mailadres ga naar pagina Contact.

Voor tijdelijk gebruik van een kerkradio (bijvoorbeeld na een operatie of tijdens ziekte) of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met: dhr. G.B. de Weert, telefoon 447 89 18.

Kerkdiensten luisteren via internet
Ook is het mogelijk om de kerkdiensten live of op een later tijdstip te beluisteren via internet. De dienst om kerkdiensten te beluisteren kunt u bereiken op de website kerkdienstgemist.nl. 

Deze dienst kunt u ook op de homepage bereiken via de toets 'kerkdiensten luisteren'

Collectebusjes voor kerkradio
Iedereen, die is aangesloten op de kerkradio krijgt een collectebusje. Van de kerkradioluisteraars wordt verwacht dat zij in dit busje hun bijdrage voor de zondagse collecten doen, zoals de kerkgangers hun bijdrage in de collectezak doen. Per kwartaal wordt de inhoud van deze busjes opgehaald. De opbrengst van wordt als volgt verdeeld; er zal1/3 deel gaan naar de diaconie en 2/3 deel naar de kerkrentmeesters.