gemeente.jpg

Kerkradio
Voor langdurig zieken en ouderen die niet zelf meer naar de kerk kunnen komen is het mogelijk kerkradio aan te vragen. Na overleg zal dan de apparatuur voor het beluisteren van de kerkdiensten (ook trouwdienst e.d.) worden geplaatst.

Het is een systeem bestaande uit een ontvanger met luisterkastje wat overal in het huis waar een stopcontact aanwezig is kan worden neergezet. Hiervoor is bij plaatsing éénmalig een bijdrage verschuldigd van € 25,- en vervolgens betaalt men per kwartaal een abonnementsprijs van € 25,-. Voor hen die door een operatie tijdelijk niet naar de kerk kunnen gaan, wordt de mogelijkheid geboden om voor bepaalde periode een kerkradio te aan te vragen.

Voor meer informatie en over de beschikbaarheid van kerkradio kunt u contact opnemen met:
kerkrentmeester J. van der Beek, telefoon 447 91 19, voor E-mailadres ga naar pagina Contact.

Voor tijdelijk gebruik van een kerkradio (bijvoorbeeld na een operatie of tijdens ziekte) of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met: dhr. G.B. de Weert, telefoon 447 89 18.

Kerkdiensten meebeleven via de livestream en Kerkdienstgemist
Ook is het mogelijk om alle kerkdiensten live of op een later tijdstip te beluisteren via de livestream. Zie hiervoor ook de informatie op de Homepage Via www.kerkdienstgemist.nl is het mogelijk kerkdiensten te beluisteren.