gemeente.jpg

Het informatieblad bevat nieuws, achtergronden en informatie over activiteiten welke binnen de Hervormde gemeente van Wapenveld plaatsvinden. Ook wordt er verder ingegaan op gemeenteberichten welke in de Hervormde Kerkbode niet zo uitgebreid aan de orde kunnen komen.

Het wordt uitgegeven door de Hervormde Gemeente van Wapenveld en verschijnt vijf maal per jaar. In januari verschijnt er een bewaarnummer met meer gedetailleerde gemeente informatie. Op de zondag van uitgifte ligt het informatieblad in de hal van het kerkelijk centrum om mee naar huis te nemen.

Kopij kan ingeleverd worden tot twee weken voor de verschijningsdatum. De data staan steeds vermeld in het colofon op de achterzijde van het laatste nummer. Met de toegezonden kopij stelt de redactie c.q. de kerkenraad het informatieblad samen. Indien nodig wordt kopij in een volgend nummer geplaatst.

Kopij graag per E-mail inleveren bij de redactie, ga naar de pagina 'Overige E-mailadressen'