gemeente.jpg

Ouderen en gehandicapten welke moeilijk kunnen lopen kunnen door vrijwilligers per auto naar en van de kerk worden gebracht. 

U kunt ook van de kerkauto gebruik maken als u de viering van het Heilig Avondmaal in het zorgcentrum Rehoboth wilt bijwonen. Het Heilig Avondmaal wordt daar gehouden op de zaterdag voorafgaand aan de Avondmaalszondag.

Voor inlichting en opgave kunt u contact opnemen met verantwoordelijke kerkrentmeester A.J. van Duren.
Voor het telefoonnummer en E-mailadres ga naar de pagina 'kerkrentmeesters'