gemeente.jpg

Ouderen en gehandicapten welke moeilijk kunnen lopen kunnen door vrijwilligers per auto naar en van de kerk worden gebracht. 

U kunt ook van de kerkauto gebruik maken als u de viering van het Heilig Avondmaal in het zorgcentrum Rehoboth wilt bijwonen. Het Heilig Avondmaal wordt daar gehouden op de zaterdag voorafgaand aan de Avondmaalszondag.

Voor inlichting en opgave kunt u contact opnemen met kerkrentmeester:
K. van der Wal telefoon 447 95 41, ga voor E-mailadres naar pagina Contact of in afwezigheid bij één van de andere kerkrentmeeesters. Voor telefoonnummers en E-mailadressen ga naar 'kerkrentmeesters'