gemeente.jpg

Wapenveld heeft twee Hervormde basisscholen, De Parel en de Goede Herderschool.

De Parel
Klapperdijk 35, 8191 AC Wapenveld, Tel. 447 82 05
Website van de school voor meer informatie: www.bsdeparel.nl

Goede Herderschool
Vinkenweg 8, 8191 XN Wapenveld, Tel. 447 76 11
Website van de school voor meer informatie: www.bsdegoedeherder.nl

Bestuur en Raad van Toezicht
Beide scholen zijn onderdeel van de Nederlandse Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld. Het bestuur van de Nederlandse Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld is het wettig bevoegd gezag van CBS De Parel en CBS De Goede Herder. De leden van het bestuur worden gekozen tijdens de jaarlijks te houden ledenvergadering door de leden.

De taken van het bestuur zijn onder andere:
Het instandhouden van het protestants christelijk onderwijs
Wettelijke- en financiële regelgeving uitvoeren
Benoeming en ontslag van de leerkrachten
Voorwaarden scheppen voor een goed functionerend onderwijssysteem
Meer informatie met betrekking tot doel, grondslag van de schoolvereniging en samenstelling van het bestuur vindt u op de websites van de scholen. Het emailadres van het bestuur is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beide scholen gaan uit van de "Nederlandse Hervormde Schoolvereniging", opgericht in 1915. De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord, zoals dit is gevat in de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtsche Leerregels). Het doel van de vereniging is: de oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel bestemd voor het geven van basisonderwijs.

De schoolvereniging is al een aantal jaar aangesloten bij een protestants christelijke scholengroep (de Federatie) waarbij een aantal zaken gezamenlijk werd georganiseerd. Te denken valt aan zaken als onderhoud, facilitaire zaken, een gezamenlijke inval pool van leerkrachten etc.

Vanuit de samenwerking die al bestond tussen de protestants christelijke basisscholen in eerder genoemde Federatie, is vanaf 1 januari 2020 het dagelijks bestuur van onze scholen ondergebracht bij een College van Bestuur die vanuit de christelijke identiteit leiding geeft aan alle scholen in deze scholengroep. De naam van de scholengroep is vanaf dat moment ook veranderd in Scholengroep IJsselrijk.

Betrokkenheid van de kerkelijke gemeente
Ook de kerkenraad weet zich verantwoordelijk voor de jeugd en de geestelijke vorming van de jeugd van onze gemeente. Vanuit de kerkenraad is de Commissie Kerk en School werkzaam, die tot taak heeft de speciale band tussen onze gemeente en de Hervormde basisscholen verder te verdiepen. Deze commissie heeft regelmatig overleg met het bestuur en de directies van de scholen.

Het is de bedoeling dat de gemeente in haar geheel zich betrokken voelt bij de scholen. Zo worden er psalmverzen, die door de kinderen op school geleerd zijn, gezongen in de kerk. Een aantal kerkdiensten is vooral gericht op de kinderen, zoals met Kerst, Bid- en Dankdag en de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week. Verder is er sinds enkele jaren een "Themaweek kerk - school - gezin". In die week wordt een bepaald Bijbels thema uitgewerkt in de scholen, kerk en gezinnen. De afsluiting vindt plaats in de zondagse eredienst.

Denk bij het kiezen van de school voor uw kind(eren) aan één van de beloften, die u afgelegd hebt bij de doop van uw kind(eren). U hebt toen voor Gods aangezicht beloofd uw kind(eren) in de leer van het Evangelie te onderwijzen en te doen helpen onderwijzen.