gemeente.jpg

Update 1 september 2023
Wapenveld heeft twee christelijke basisscholen; CBS De Parel en CBS De Lichtbron.

De Parel
Klapperdijk 35, 8191 AC Wapenveld
Tel. 447 82 05, E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website van de school voor meer informatie: www.bsdeparel.nl 

De Lichtbron - locatie groep 1 t/m 4
Vinkenweg 8, 8191 XN Wapenveld
Tel. 038-4477611, E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website van de school voor meer informatie: www.bsdelichtbron.nl 

De Lichtbron - locatie groep 5 t/m 8
Flessenbergerweg 39,8191 LH Wapenveld
Tel. 038-4478649., E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website van de school voor meer informatie: www.bsdelichtbron.nl 

Waar staan ze voor als “Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld”? Dat is: “Gods Woord en de relatie met Jezus Christus als basis voor goed Bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Wapenveld.”
Zij vinden het belangrijk dat kinderen in Wapenveld goed Bijbelgetrouw christelijk basisonderwijs ontvangen in scholen die kinderen én volwassenen veiligheid bieden om te kunnen groeien als mens. Zij zien scholen als gemeenschappen van (jonge) mensen die oog (leren) hebben voor elkaar, voor wie of wat kwetsbaar is en voor de wereld als Gods Schepping. Daarom onderwijzen we uit de Bijbel.
In de scholen getuigen ze van God, de Vader, het Evangelie en het verlossend werk van de Here Jezus Christus. Zij vertellen Bijbelverhalen en bidden en zingen met de kinderen vanuit dat geloof. Alle kinderen van Wapenveld zijn welkom in de scholen van de vereniging. Omdat zij een basis willen geven voor het leven, nodigen zij hen van harte uit mee te doen aan de christelijke identiteit,

De scholen van de vereniging willen vanuit hun identiteit midden in het dorpsleven staan. Ze begrijpen dat niet alle ouders hun geloof delen. Zij vragen u wel hun identiteit te aanvaarden. Voor ouders die onze missie en de christelijke identiteit van harte onderschrijven, zijn zij samen met de protestantse kerken in Wapenveld een goede partner in de geloofsopvoeding van de kinderen.

In het Identiteitskader “Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld” staat de identiteit van de vereniging in drie hoofdstukken beschreven, zodat u weet wat u op onze scholen kunt verwachten:

1. Waarom vinden wij identiteit van belang? Wat is onze missie, onze bedoeling, daarmee?
2. Hoe handelen wij qua identiteit? Welke houdingen en bekwaamheden vertonen wij?
3. Wat doen wij aan identiteit in de scholen? Wat zijn onze concrete identiteitsactiviteiten?

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Voorzitter  Christian Visser
Secretaris  Mark Borreman
Lid           Robert Sollie
Lid          Wieger Blokland
Lid          Herwin IJzerman

Kerk-School-Gezin
Ook de kerkenraad weet zich verantwoordelijk voor de jeugd en de geestelijke vorming van de jeugd van onze gemeente. Vanuit de kerkenraad is de Commissie Kerk en School werkzaam, die tot taak heeft de speciale band tussen onze gemeente en de Hervormde basisscholen verder te verdiepen. Deze commissie heeft regelmatig overleg met het bestuur en de directies van de scholen.

Het is de bedoeling dat de gemeente in haar geheel zich betrokken voelt bij de scholen. Zo worden er psalmverzen, die door de kinderen op school geleerd zijn, gezongen in de kerk. Een aantal kerkdiensten is vooral gericht op de kinderen, zoals met Kerst, Bid- en Dankdag en de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week. Verder is er sinds enkele jaren een "Themaweek kerk - school - gezin". In die week wordt een bepaald Bijbels thema uitgewerkt in de scholen, kerk en gezinnen. De afsluiting vindt plaats in de zondagse eredienst.

Denk bij het kiezen van de school voor uw kind(eren) aan één van de beloften, die u afgelegd hebt bij de doop van uw kind(eren). U hebt toen voor Gods aangezicht beloofd uw kind(eren) in de leer van het Evangelie te onderwijzen en te doen helpen onderwijzen.