werkgroepen.jpg

De websitewerkgroep draagt de zorg voor het actueel houden van de website.

Voor het actueel houden, is het noodzakelijk dat alle geledingen binnen de gemeente en gemeenteleden tijdig kopij aanleveren. De gegevens voor de agenda willen wij graag 3 weken voor de datum van u ontvangen.

Hebt u of heb jij tips en ideeën voor de verdere invulling van de website? Twijfel niet en stuur een berichtje! Dan kan de commissie deze ideeën benutten bij de verdere inrichting van de website.

Een ieder die inmiddels al gehoor heeft gegeven aan onze oproep willen wij graag hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage!

Alle kopij kan worden verstuurd naar ons mailadres:

Website werkgroep
Voorzitter Ferdie van Guilik Tel. 06-12 31 38 66 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Secretariaat Agenda Jolanda van Duren Tel. 447 98 43 Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Redacteur Homepage Chris Veltkamp Tel. 06-18 75 31 76  
Redacteur Pagina's Jan Neeleman Tel. 447 90 33